หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: กำหนดวันตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง

โพสโดย phng เมื่อ 24-10-2013 15:51
#1

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดวันตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง ณ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๔-๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกับวันจันทร์-อังคาร-พุธ ขึ้น ๒-๓-๔ ค่ำ เืดือน ๑๒ เริ่มตรวจเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
และมีเจ้าคณะภาค นำใบตอบมารวมตรวจพร้อมกันอีก ๓ ภาค คือ ภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) และ ภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต)


สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๖๒๙ ๐๙๖๑,
๐๒ ๖๒๙ ๐๙๖๒, ๐๒ ๖๒๙ ๔๓๐๐ (๕ คู่สาย) โทรสาร. ๐๒ ๖๒๙ ๒๑๔๒
เว็บไซต์ http://www.gongtham.net