หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: สนามสอบที่อนุมัติแล้ว

โพสโดย phng เมื่อ 24-09-2013 08:26
#5

สนามสอบธรรมศึกษา

คณะเขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ

คณะเขตทุ่งครุ
- โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนบางมด เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนนาหลวง
- โรงเรียนบางมดโสธราราม
- วัดสน

วัดมหาพฤฒาราม
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง (อนุมัติย้ายจาก สนร.คณะเขตลาดกระบัง)

วัดประยุรวงศาวาส
- โรงเรียนวัดตะล่อม เขตตลิ่งชัน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัดราชสิงขร
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ

วัดนิมมานรดี
- โรงเรียนสุภาคมศึกษา เขตภาษีเจริญ

คณะจังหวัดสุรินทร์
- โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.บ้านไทร อ.ปราสาท (อนุมัติย้ายจาก โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตรวจ)

คณะจังหวัดแพร่
- โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
- โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย
- โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
- วัดพระธาตุพระลอ ต.กลาง อ.สอง

คณะจังหวัดนครพนม
- โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม
- โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก

คณะจังหวัดนราธิวาส
- วัดชลธาราวาส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ (อนุมัติย้ายจาก วัดตันหยงมัส)

คณะจังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร
- โรงเรียนบ้านหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว
------- 9:36 24/9/2556 -------

คณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
- วัดถ้ำผาจรุย ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด

คณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)
- วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
- โรงเรียนทองเอนวิทยา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี (อนุมัติยุบ)

คณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี (ธ)
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ต..ธรรมมามูล อ.เมืองชัยนาท
- โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์
- วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์
- โรงเรียนลานสักวิทยา ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
------- 10:03 24/9/2556 -------

แก้ไขโดย phng เมื่อ 24-09-2013 10:06