หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: สนามสอบที่อนุมัติแล้ว

โพสโดย phng เมื่อ 13-09-2013 10:28
#2

สนามสอบนักธรรมชั้นตรี

สำนักเรียน คณะเขตลาดกระบัง

- วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง (อนุมัติย้ายจาก วัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง)

สำนักเรียน คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
- วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยนาท
- วัดอินทาราม ต.ตลุก อ.สรรพยา (อนุมัติย้ายจาก วัดโคกเข็ม ต.ตลุก อ.สรรพยา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์
- วัดจินดาราม ต.ไผทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ (อนุมัติย้ายจาก วัดโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ)
- วัดป่าละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย (อนุมัติย้ายจากวัดสำโรง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย)

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ
- วัดศิริพงษาวาส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส
- วัดท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดราชบุรี
- วัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก (อนุมัติย้ายจาก วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก)

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร
- วัดสุวรรณธาราราม ต.สวนแตง อ.ละแม (อนุมัติย้ายจากวัดโสมสิริวัฒนาราม ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม)

สำนักเรียน คณะจังหวัดตราด (ธ)
- วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด (อนุมัติย้ายจาก วัดวรดิตถาราม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด)

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธ)
- วัดสีตลาราม อ.เมืองตาก จ.ตาก

แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:14