หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: สนามสอบที่อนุมัติแล้ว

โพสโดย phng เมื่อ 12-09-2013 17:45
#1

รายชื่อสนามสอบที่อนุมัติแล้ว ตามที่เจ้าสำนักเรียนแจ้งขอ

หมายเหตุ:
รายชื่อสนามสอบ ที่ฝ่ายสถิติสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จัดทำส่งไปยังสำนักเรียนต่างๆ หรือในดาวโหลดในเว็บนี้
อาศัยข้อมูลจากสนามสอบที่มีการจัดสอบในปี พ.ศ.๒๕๕๕
ยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ฉะนั้นจึงยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่ สำนักเรียนต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งอนุมัติแล้ว

แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:13