หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: สนามสอบที่อนุมัติแล้ว

โพสโดย phng เมื่อ 12-09-2013 17:45
#1

รายชื่อสนามสอบที่อนุมัติแล้ว ตามที่เจ้าสำนักเรียนแจ้งขอ

หมายเหตุ:
รายชื่อสนามสอบ ที่ฝ่ายสถิติสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จัดทำส่งไปยังสำนักเรียนต่างๆ หรือในดาวโหลดในเว็บนี้
อาศัยข้อมูลจากสนามสอบที่มีการจัดสอบในปี พ.ศ.๒๕๕๕
ยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ฉะนั้นจึงยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่ สำนักเรียนต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งอนุมัติแล้ว

แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:13

โพสโดย phng เมื่อ 13-09-2013 10:28
#2

สนามสอบนักธรรมชั้นตรี

สำนักเรียน คณะเขตลาดกระบัง

- วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง (อนุมัติย้ายจาก วัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง)

สำนักเรียน คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
- วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยนาท
- วัดอินทาราม ต.ตลุก อ.สรรพยา (อนุมัติย้ายจาก วัดโคกเข็ม ต.ตลุก อ.สรรพยา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์
- วัดจินดาราม ต.ไผทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ (อนุมัติย้ายจาก วัดโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ)
- วัดป่าละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย (อนุมัติย้ายจากวัดสำโรง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย)

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ
- วัดศิริพงษาวาส ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส
- วัดท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดราชบุรี
- วัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก (อนุมัติย้ายจาก วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก)

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร
- วัดสุวรรณธาราราม ต.สวนแตง อ.ละแม (อนุมัติย้ายจากวัดโสมสิริวัฒนาราม ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม)

สำนักเรียน คณะจังหวัดตราด (ธ)
- วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด (อนุมัติย้ายจาก วัดวรดิตถาราม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด)

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธ)
- วัดสีตลาราม อ.เมืองตาก จ.ตาก

แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:14

โพสโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:14
#3

สนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก

สำนักเรียน วัดสัมพันธวงศ์

- วัดทองเนียม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม (อนุมัติย้ายจาก วัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสอง เขตบางแค)

แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:16

โพสโดย phng เมื่อ 13-09-2013 17:15
#4

สนามสอบธรรมศึกษา

สำนักเรียน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

- วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา
- โรงเรียนวัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

สำนักเรียน วัดมหาธาตุ
- โรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม

สำนักเรียน คณะเขตหนองจอก
- โรงเรียนวัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก

สำนักเรียน วัดราชโอรสาราม
- โรงเรียนวัดกก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
- โรงเรียนวัดนาคนิมิตร แขวงจอมทอง เขตจอมทอง

สำนักเรียน วัดเบญจมบพิตร
- โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
- โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

สำนักเรียน คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
- วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
- โรงเรียนวัดสะพาน
- โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
- โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
- โรงเรียนสายน้ำทิพย์
- โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

สำนักเรียน คณะเขตสายไหม
- โรงเรียนผ่องสุวรรณ เขตสายไหม
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เขตสายไหม

สำนักเรียน คณะเขตบางกอกน้อย
- โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

สำนักเรียน คณะเขตลาดกระบัง
- วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง (อนุมัติย้ายจาก วัดบำรุงรื่น แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง)

สำนักเรียน วัดรัชฎาธิษฐาน
- โรงเรียนวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน (อนุมัติย้ายสำนักเรียนจาก วัดยานนาวา)

สำนักเรียน คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน
- โรงเรียนวัดประชาบำรุง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

สำนักเรียน วัดเทพลีลา
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตสวนหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี
- วัดพิรุณศาสตร์ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
- โรงเรียนคลองใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสิงห์บุรี
- วัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง
- โรงเรียนวัดบ้านหม้อ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร (อนุมัติย้ายจาก โรงเรียนชุมชนแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร)

สำนักเรียน คณะจังหวัดแพร่
- โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ต.สรอย อ.วังชิ้น
- โรงเรียนบ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์
- โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์
- โรงเรียนพระครูพิทยาคม ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ ต.นางรอง อ.นางรอง
- โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดราชบุรี
- โรงเรียนบ้านลำพระ ต.บ้านคา อ.บ้านคา
- โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา
- โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา (อนุมัติย้ายจาก โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา)

สำนักเรียน คณะจังหวัดตราด (ธ)
- วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด (อนุมัติย้ายจาก วัดวรดิตถาราม ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด)

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
- วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี

แก้ไขโดย phng เมื่อ 19-09-2013 00:55

โพสโดย phng เมื่อ 24-09-2013 08:26
#5

สนามสอบธรรมศึกษา

คณะเขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ

คณะเขตทุ่งครุ
- โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ
- โรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนบางมด เขตทุ่งครุ
- โรงเรียนนาหลวง
- โรงเรียนบางมดโสธราราม
- วัดสน

วัดมหาพฤฒาราม
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง (อนุมัติย้ายจาก สนร.คณะเขตลาดกระบัง)

วัดประยุรวงศาวาส
- โรงเรียนวัดตะล่อม เขตตลิ่งชัน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัดราชสิงขร
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ

วัดนิมมานรดี
- โรงเรียนสุภาคมศึกษา เขตภาษีเจริญ

คณะจังหวัดสุรินทร์
- โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.บ้านไทร อ.ปราสาท (อนุมัติย้ายจาก โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ต.กันตรวจ)

คณะจังหวัดแพร่
- โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
- โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย
- โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
- วัดพระธาตุพระลอ ต.กลาง อ.สอง

คณะจังหวัดนครพนม
- โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม
- โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก

คณะจังหวัดนราธิวาส
- วัดชลธาราวาส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ (อนุมัติย้ายจาก วัดตันหยงมัส)

คณะจังหวัดยโสธร
- โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร
- โรงเรียนบ้านหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว
------- 9:36 24/9/2556 -------

คณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
- วัดถ้ำผาจรุย ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด

คณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)
- วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
- โรงเรียนทองเอนวิทยา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี (อนุมัติยุบ)

คณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี (ธ)
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ต..ธรรมมามูล อ.เมืองชัยนาท
- โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์
- วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์
- โรงเรียนลานสักวิทยา ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
------- 10:03 24/9/2556 -------

แก้ไขโดย phng เมื่อ 24-09-2013 10:06

โพสโดย phng เมื่อ 24-09-2013 09:35
#6

สนามสอบ นักธรรมชั้นตรี

คณะจังหวัดสุรินทร์
- วัดศาลาเย็น ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ (อนุมัติย้ายจาก วัดโพธิ์รินทร์วิเวก ต.เขวาสินรินทร์)

คณะจังหวัดสตูล
- วัดมงคลมิ่งเมือง ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล (อนุมัติย้ายจาก วัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาน)

คณะจังหวัดนราธิวาส
- วัดชลธาราวาส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ (อนุมัติย้ายจาก วัดตันหยงมัส)

คณะจังหวัดยโสธร
- วัดป่าจันทวนาราม ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา (อนุมัติย้ายจาก วัดโคกสำราญ ต.โคกสำราญ)

คณะจังหวัดนครราชสีมา
- วัดโนนหมัน ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ
------- 9:36 24/9/2556 -------

คณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
- วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
------- 10:03 24/9/2556 -------

แก้ไขโดย phng เมื่อ 24-09-2013 10:07