หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา

โพสโดย phng เมื่อ 13-08-2013 17:03
#3

ว่าด้วยเรื่องการเรียงข้อมูลอีกครั้ง
เนื่องจากมีการถามเพราะสงสัยหรือไม่เข้าใจชัดเจนในข้อความตามระเบียบ

สนามสอบเดียวกัน ไม่มีโรงเรียนอื่นสอบร่วม
การเรียงเน้นลำดับดังนี้คือ
๑. ชื่อและนามสกุล ตามลำดับพยัญชนะ (ก-ฮ)
๒. อายุ ตามลำดับ พ.ศ. และเดือนเกิด (พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๔๙ และเดือน ๑-๑๒)

ไม่บังคับการแยกชายหญิง ถ้าประสงค์จะแยกก็ให้แยกก่อนการจัดเรียง
และไม่บังคับการแยกชั้นและห้องคือ ป.๔-๖, ม.๑-๖, ...
ถ้าประสงค์จะแยกก็ให้แยกก่อนการจัดเรียง

เรื่องตัวเลข
เลขประจำตัวประชาชน / พ.ศ. / เดือน
ขณะพิมพ์ลงฟอร์มในแฟ้มคอมพิวเตอร์ใช้เลขอารบิก และไม่ต้องเว้นวรรค
แบบฟอร์มจะแสดงเป็นเลขไทยเองในรายการที่บังคับเป็นไทย
(เลขประจำตัวประชาชน บังคับเป็นเลขอารบิก)