หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)

โพสโดย gongtham เมื่อ 18-01-2011 15:15
#10

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554:
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ทั้งหมด ยกเว้นจังหวัดต่อไปนี้ คือ
(นนทบุรี, ชุมพร, แพร่)

- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๕
(พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก)
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๔
(นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร)
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๖
(นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี)
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๗
(ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่)
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๘
(สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส)

แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 18-01-2011 20:59