หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)

โพสโดย gongtham เมื่อ 24-12-2010 22:21
#7

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553:
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค มหานิกาย ภาค 5
(พิษณุโลก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก)
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค มหานิกาย ภาค 10
(อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ)
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค มหานิกาย ภาค 13
(ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด)
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค มหานิกาย ภาค 17
(ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง)
- เพิ่มผลสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่วนภูมิภาค มหานิกาย ภาค 18
(สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส)

แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 16-01-2011 18:52