หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบ น.ธ.-ธ.ศ. พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง 11 เม.ย. 2554)

โพสโดย gongtham เมื่อ 08-12-2010 17:32
#5

วันที่ 8 ธันวาคม 2553:
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค ธรรมยุต ภาค 14
(นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร)
- เพิ่มผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค ธรรมยุต ภาค 15
(ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์)