หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: เมื่อรายชื่อตามบัญชี ศ.๒ และ บัญชีใบรับใบตอบ ไม่ตรงกัน ???????

โพสโดย webmaster เมื่อ 08-01-2010 16:11
#1

เมื่อรายชื่อตามบัญชี ศ.๒ และ บัญชีใบรับใบตอบ ไม่ตรงกัน ???????

การตรวจสอบข้อมูล เพื่อการประกาศผลสอบนักธรรมชั้นเอก ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ทำให้เกิดความล่าช้าอีกครั้ง (หลังจากที่คิดว่าปัญหาจะหมดไป) หลังจากที่พบว่า หลายสำนักเรียนคณะจังหวัด ได้เปลี่ยนแปลงบัญชีใบรับใบตอบ โดยได้เปลี่ยนแปลงเลขที่ เปลี่ยนชื่อคนในเลขที่นั้นๆ ไม่ยึดเอาเลขที่และรายชื่อผู้ขอเข้าสอบตามบัญชี ศ.๒ ซึ่งส่งมาก่อนหน้านี้

การตรวจสอบข้อมูล.....

จะยึดข้อมูลที่อิงตามบัญชี ศ.๒ เป็นสำคัญ....หากจะพึงมีการเปลี่ยนแปลง จะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของรายชื่อนั้นๆ เท่านั้น มิใช่การเปลี่ยนตัวบุคคลเข้าสอบแทนเลขที่ที่ส่งมาให้ตรวจสอบก่อนหน้านี้

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 08-01-2010 16:13