หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้

โพสโดย phng เมื่อ 29-01-2015 16:31
#1

แบบฟอร์มบัญชีขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้

o นักธรรม
o ธรรมศึกษา

ส่วนหนังสือนำส่ง ให้สำนักเรียน, สำนักศาสนาศึกษา
จัดทำเองได้ ตามรูปแบบหนังสือราชการทั่วไป
หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนวิชา "บุรพภาค"
ตามหลักสูตรภาษาบาลีชั้น ประโยค ป.ธ.๓

แก้ไขโดย phng เมื่อ 29-01-2015 16:32