หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา

โพสโดย phng เมื่อ 24-12-2014 12:15
#2

ดังนั้น
ผู้แจ้งประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นตรี หรือ โท
จึงไม่มีสิทธิสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท หรือ เอก
ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ ธรรมศึกษาชั้นตรี

และ
ภิกษุหรือสามเณรรูปใดแจ้งประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี หรือ โท
ก็ไม่มีสิทธิสอบ นักธรรมชั้นโท หรือ เอก เช่นกัน
ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ นักธรรมชั้นตรี

แก้ไขโดย phng เมื่อ 26-12-2014 09:32