หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา

โพสโดย phng เมื่อ 21-12-2014 15:22
#1

ว่าด้วยผู้มีสิทธิในการสอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา คือ การเรียน การสอน การสอบ สำหรับคฤหัสถ์ คือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บรรพชิต (ภิกษุ สามเณร)

ธรรมศึกษาชั้นตรี
บุคคลทั่วไป หรือตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๕ ขึ้นไป

ธรรมศึกษาชั้นโท
ต้องสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี และได้รับหรือมีหมายเลขประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี
จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ต้องสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท และได้รับหรือมีหมายเลขประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นโท
จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ข้อควรสังเกต:
ต้องสอบผ่าน ธรรมศึกษา ไม่ใช่ นักธรรม

แหล่งข้อมูล: หนังสือเรื่องสอบธรรมสนามหลวง
เรื่อง "หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน"

แก้ไขโดย phng เมื่อ 21-12-2014 15:47