หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: แบบฟอร์มบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง

โพสโดย phng เมื่อ 18-08-2014 16:23
#1

แบบฟอร์มบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง

สำนักเรียนส่วนกลาง

นักธรรม
- บัญชีประธานสนามสอบ, บัญชีผู้รับข้อสอบ, บัญชีจำนวนนักธรรม ชั้นตรี
- บัญชีประธานสนามสอบ, บัญชีผู้รับข้อสอบ, บัญชีจำนวนนักธรรม ชั้นโท-เอก
- บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
- บัญชีนักธรรมชั้นโท-เอก (ศ.๒)
- บัญชีเรียกชื่อนักธรรม (ศ.๓)
- บัญชีรับใบตอบนักธรรม

ธรรมศึกษา
- บัญชีประธานสนามสอบ, บัญชีผู้รับข้อสอบ, บัญชีจำนวนธรรมศึกษา
- บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
- บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท-เอก (ศ.๖)


สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
นักธรรม
- บัญชีประธานสนามสอบ นักธรรมชั้นตรี
- บัญชีประธานสนามสอบ นักธรรมชั้นโท-เอก
- บัญชีผู้รับข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี
- บัญชีผู้รับข้อสอบ นักธรรมชั้นโท-เอก
- บัญชีจำนวน นักธรรมชั้นตรี (สถ.๕)
- บัญชีจำนวน นักธรรมชั้นโท-เอก (สถ.๕)
- บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
- บัญชีนักธรรมชั้นโท-เอก (ศ.๒)
- บัญชีเรียกชื่อนักธรรม (ศ.๓)
- บัญชีรับใบตอบนักธรรม
- บัญชีประกาศผลสอบนักธรรม (ศ.๔)

ธรรมศึกษา
- บัญชีประธานสนามสอบ ธรรมศึกษา
- บัญชีผู้รับข้อสอบ ธรรมศึกษา
- บัญชีจำนวน ธรรมศึกษา (สถ.๖)
- บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
- บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท-เอก (ศ.๖)
- บัญชีเรียกชื่อธรรมศึกษา (ศ.๗)
- บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษา
- บัญชีประกาศผลสอบธรรมศึกษา (ศ.๘)

สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
นักธรรม
- บัญชีประธานสนาม, บัญชีผู้รับข้อสอบ, บัญชีจำนวน นักธรรมชั้นตรี (สถ.๕)
- บัญชีประธานสนาม, บัญชีผู้รับข้อสอบ, บัญชีจำนวน นักธรรมชั้นโท-เอก (สถ.๕)
- บัญชีนักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
- บัญชีนักธรรมชั้นโท-เอก (ศ.๒)
- บัญชีเรียกชื่อนักธรรม (ศ.๓)
- บัญชีรับใบตอบนักธรรม
- บัญชีประกาศผลสอบนักธรรม (ศ.๔)

ธรรมศึกษา
- บัญชีประธานสนามสอบ, บัญชีผู้รับข้อสอบ, บัญชีจำนวน ธรรมศึกษา (สถ.๖)
- บัญชีธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
- บัญชีธรรมศึกษาชั้นโท-เอก (ศ.๖)
- บัญชีเรียกชื่อธรรมศึกษา (ศ.๗)
- บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษา
- บัญชีประกาศผลสอบธรรมศึกษา (ศ.๘)


ทั้งหมดนี้มีอยู่ในรายการ "ดาวน์โหลด"

แก้ไขโดย phng เมื่อ 08-09-2014 13:40