May 22 2018 07:25:11
เมนู
หน้าแรก
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
สมุดเซ็นเยี่ยม ๒๕๖๐
คำปราศรัย วันที่ ๕ พ.ย. ๖๐
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ ๒๕๖๐
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒
ดาวน์โหลด
ขอแก้ไข (พิมพ์ออนไลน์)

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๕ พ.ย. ๖๐
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๐
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๐
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๐
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
กำหนดการตรวจข้อสอบนักธรรมโท - เอก และธรรมศึกษาตรี - โท - เอก ปี ๒๕๕๒
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 18-12-2009 17:50
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

กำหนดการตรวจข้อสอบนักธรรมโท - เอก และธรรมศึกษาตรี - โท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ อ้างอิงตามระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

ใบตอบของส่วนกลาง

๓๐. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโท และกระทู้ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท กำหนดตรวจวันที่ ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับวันศุกร์ – เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ แรม ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นโทและใบตอบธรรมศึกษาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี-โท ของสำนักเรียนส่วนกลาง จะดำเนินการตรวจ ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

๓๑. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษาชั้นเอก กำหนดตรวจวันที่ ๑๗ - ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ ขึ้น ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๒ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นเอก และใบตอบธรรมศึกษาชั้นเอก จะดำเนินการตรวจที่วัดสามพระยา ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ใบตอบของส่วนภูมิภาค

๓๕. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี มอบถวายเจ้าคณะภาครับผิดชอบ กำหนดให้ตรวจได้ตั้งแต่วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ก่อนวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ ตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๙. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโทและเอก, ธรรมศึกษาชั้นโทและเอก กำหนดตรวจ วันที่ ๑๗ - ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ ขึ้น ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๒ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นโท มอบถวาย พระราชวิจิตรปฏิภาณ รองผู้อำนวยการตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโท เป็นผู้ดำเนินการ ใบตอบธรรมศึกษาชั้นโท มอบถวาย พระธรรมรัตนดิลก ผู้อำนวยการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นโท เป็นผู้ดำเนินการ ใบตอบชั้นเอก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะดำเนินการตรวจที่วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

กำหนดการอื่นๆ อ่านได้ที่ระเบียบปฏิบัติ เมนูด้านซ้ายมือ.
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 52,245,741 ผู้เยี่ยมชม