December 09 2019 11:41:07
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๑
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
eLearning ธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๙-๓๐ พ.ย. ๖๒
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๒
ปัญหาวิชาเรียงความฯ ธรรมศึกษา ๖๒
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
รับข้อสอบ
รับข้อสอบ สำรอง ๑
รับข้อสอบ สำรอง ๒
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
พระเถรานุเถระใน สนง.แม่กองธรรม ที่ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๒
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 04-12-2009 22:10
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระเถรานุเถระ คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๕ รูป คือ

๑. พระพรหมมุนี (พฺรหฺมคุตฺโต) แม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนนามที่ สมเด็จพระวันรัต

๒. พระราชบัณฑิต (คุตฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณวิศิษฎ์

๓. พระราชโสภณ (สุนฺทโร) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณกวี

๔. พระเนกขัมมมุนี (ปญฺญาชิโน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชโสภณ

๕. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (นาควํโส) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระวินัยเมธี
แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 04-12-2009 22:29
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 62,487,565 ผู้เยี่ยมชม