August 17 2019 22:08:31
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๖๑
ติดต่อสำนักเรียน
eLearning ธรรมศึกษา
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๑
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒ ธ.ค. ๖๑
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ ๒๕๖๐
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒
ดาวน์โหลด
ขอแก้ไข (พิมพ์ออนไลน์)

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
รับข้อสอบ
ผลสอบธรรม ๖๐
ค้นรายชื่อส่งสอบ ๖๑
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย ๒๔ พ.ย. ๖๑
คำปราศรัย ๒๙ พ.ย. ๖๑
คำปราศรัย ๒ ธ.ค. ๖๑
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ข่าวการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 04-12-2009 21:54
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

ข่าวจาก...อ.ช้าง พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙

ขอแสดงมุทิตาจิต


ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ แด่พระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

๑. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ(สมัคร ป.ธ. ๔) วัดปากน้ำ โอไฮโอ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศวิสุทธิคุณ

๒. พระครูเกษมศาสนวิเทศ(ประทีป) ผจล.ชอ. วัดไทย ลอสแองเจิลส แคลิฟอร์เนีย ได้เลื่อนเป็น พระครูสัญญาบัตร ผจล.ชพ.

๓. พระครูโสภณศาสนวิเทศ (เจริญ) จอ.ชอ. วัดพุทธมงคลนิมิต รัฐนิว แม็กซิโก ได้เลื่อนเป็น พระครูสัญญาบัตร ทผจล.ชอ.

๔. พระมหาชาตรี สุญาโณ วัดพุทธาราม เกาะกวม ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ทผจล.ชพ. ที่ พระครูศรีวิเทศวรธรรม

๕. พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺโช วัดชาวพุทธ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ผจล.ชอ. วิ ที่ พระครูภาวนาสังวรกิจ วิ. (วัดวชิรธรรมสาธิต กท.)

๖. พระมหาสมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.๔ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ทผจล.ชอ. ที่ พระครูวิเทศปัญญาภรณ์

๗. พระครูปลัดสมบูรณ์ อธิษฐาโน น.ธ.เอก วัดพระพุทธิวงศมุนี แคลิฟอร์เนีย ได้รับพระราชทาน แต่งตั้งสมณศักดิ์ ทผจล.ชอ. ที่ พระครูวิเทศพุทธิคุณ
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 59,932,662 ผู้เยี่ยมชม