December 12 2019 23:29:22
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๑
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
eLearning ธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๒๙-๓๐ พ.ย. ๖๒
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๒
ปัญหาวิชาเรียงความฯ ธรรมศึกษา ๖๒
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
รับข้อสอบ
รับข้อสอบ สำรอง ๑
รับข้อสอบ สำรอง ๒
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๒
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
ข่าวการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 04-12-2009 21:54
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

ข่าวจาก...อ.ช้าง พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙

ขอแสดงมุทิตาจิต


ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ แด่พระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

๑. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ(สมัคร ป.ธ. ๔) วัดปากน้ำ โอไฮโอ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศวิสุทธิคุณ

๒. พระครูเกษมศาสนวิเทศ(ประทีป) ผจล.ชอ. วัดไทย ลอสแองเจิลส แคลิฟอร์เนีย ได้เลื่อนเป็น พระครูสัญญาบัตร ผจล.ชพ.

๓. พระครูโสภณศาสนวิเทศ (เจริญ) จอ.ชอ. วัดพุทธมงคลนิมิต รัฐนิว แม็กซิโก ได้เลื่อนเป็น พระครูสัญญาบัตร ทผจล.ชอ.

๔. พระมหาชาตรี สุญาโณ วัดพุทธาราม เกาะกวม ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ทผจล.ชพ. ที่ พระครูศรีวิเทศวรธรรม

๕. พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺโช วัดชาวพุทธ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ผจล.ชอ. วิ ที่ พระครูภาวนาสังวรกิจ วิ. (วัดวชิรธรรมสาธิต กท.)

๖. พระมหาสมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.๔ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ ทผจล.ชอ. ที่ พระครูวิเทศปัญญาภรณ์

๗. พระครูปลัดสมบูรณ์ อธิษฐาโน น.ธ.เอก วัดพระพุทธิวงศมุนี แคลิฟอร์เนีย ได้รับพระราชทาน แต่งตั้งสมณศักดิ์ ทผจล.ชอ. ที่ พระครูวิเทศพุทธิคุณ
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 62,543,640 ผู้เยี่ยมชม