สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
 

รายชื่อผู้สอบประโยคนักธรรม-ธรรมศึกษาได้ พ.ศ. 2543-2560

เงื่อนไขการสืบค้น

  • ปีการศึกษาที่สอบได้:  2559
  • ชั้น:  ธรรมศึกษาชั้นตรี
  • สำนักเรียนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
  • องค์กร/สถานศึกษา (ขึ้นต้นด้วยคำว่า):  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
  • จำนวนที่สืบค้นได้:  84
ให้การสนับสนุนโดย
ใช้เวลาในการสร้างหน้านี้  0.009 วินาที