สำนักเรียน ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รหัสนำหน้าในใบ ปกศ. คือ ๑
ที่
สำนักเรียน
ที่
สำนักเรียน
ที่
สำนักเรียน
๑.
 วัดมหาธาตุ
๓๒.
 คณะเขตสายไหม
๖๓.
 วัดภคินีนาถ
๒.
 วัดชนะสงคราม
๓๓.
 คณะเขตมีนบุรี
๖๔.
 วัดเทพากร
๓.
 วัดเทพธิดาราม
๓๔.
 คณะเขตลาดกระบัง
๖๕.
 วัดกาญจนสิงหาสน์
๔.
 วัดราชบุรณะ
๓๕.
 คณะเขตหนองจอก
๖๖.
 วัดรัชฎาธิษฐาน
๕.
 วัดมหรรณพาราม
๓๖.
 วัดหิรัญรูจี
๖๗.
 วัดชัยพฤกษมาลา
๖.
 วัดพระเชตุพน
๓๗.
 วัดโพธินิมิตร
๖๘.
 วัดปากน้ำ
๗.
 วัดสุทัศนเทพวราราม
๓๘.
 วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
๖๙.
 วัดนิมมานรดี
๘.
 วัดสามพระยา
๓๙.
 วัดประยุรวงศาวาส
๗๐.
 คณะเขตภาษีเจริญ
๙.
 วัดพระพิเรนทร์
๔๐.
 วัดกัลยาณมิตร
๗๑.
 วัดบุณยประดิษฐ์
๑๐.
 วัดสระเกศ
๔๑.
 วัดอินทาราม
๗๒.
 คณะเขตบางแค
๑๑.
 วัดไตรมิตรวิทยาราม
๔๒.
 คณะเขตธนบุรี
๗๓.
 คณะเขตหนองแขม
๑๒.
 วัดจักรวรรดิราชาวาส
๔๓.
 วัดอนงคาราม
๗๔.
 คณะเขตทวีวัฒนา
๑๓.
 วัดปทุมคงคา
๔๔.
 วัดพิชยญาติการาม
๗๕.
 คณะเขตสัมพันธวงศ์
๑๔.
 วัดบพิตรพิมุข
๔๕.
 วัดทองนพคุณ
๗๖.
 คณะเขตบางพลัด
๑๕.
 วัดเบญจมบพิตร
๔๖.
 วัดทองธรรมชาติ
๗๗.
 วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๖.
 วัดสร้อยทอง
๔๗.
 คณะเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ
๗๘.
 วัดราชบพิธ
๑๗.
 วัดพรหมวงศาราม
๔๘.
 คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน
๗๙.
 วัดมกุฏกษัตริยาราม
๑๘.
 วัดมหาพฤฒาราม
๔๙.
 วัดราชโอรสาราม
๘๐.
 วัดนรนาถสุนทริการาม
๑๙.
 วัดหัวลำโพง
๕๐.
 วัดราชสิทธาราม
๘๑.
 วัดเทพศิรินทราวาส
๒๐.
 วัดยานนาวา
๕๑.
 วัดอรุณราชวราราม
๘๒.
 วัดโสมนัสวิหาร
๒๑.
 วัดราชสิงขร
๕๒.
 วัดหงส์รัตนาราม
๘๓.
 วัดสัมพันธวงศ์
๒๒.
 คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
๕๓.
 วัดโมลีโลกยาราม
๘๔.
 วัดราชาธิวาส
๒๓.
 คณะเขตพระโขนง-บางนา
๕๔.
 วัดนาคกลาง
๘๕.
 วัดปทุมวนาราม
๒๔.
 วัดบางนาใน
๕๕.
 คณะเขตบางกอกใหญ่
๘๖.
 วัดบรมนิวาส
๒๕.
 คณะเขตประเวศ
๕๖.
 วัดระฆังโฆสิตาราม
๘๗.
 วัดธาตุทอง
๒๖.
 คณะเขตสวนหลวง
๕๗.
 วัดสุวรรณาราม
๘๘.
 วัดธรรมมงคล
๒๗.
 วัดเทพลีลา
๕๘.
 วัดศรีสุดาราม
๘๙.
 วัดพระศรีมหาธาตุ
๒๘.
 คณะเขตบางกะปิ
๕๙.
 วัดดุสิดาราม
๙๐.
 วัดบุปผาราม
๒๙.
 คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
๖๐.
 คณะเขตบางกอกน้อย
๙๑.
 วัดอาวุธวิกสิตาราม
๓๐.
 คณะเขตบางเขน-จตุจักร
๖๑.
 วัดดาวดึงษาราม
๙๒.
 คณะเขตบางพลัด
๓๑.
 คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
๖๒.
 วัดคฤหบดี
๙๑.
 คณะเขตคลองสามวา
สำนักเรียนคณะจังหวัด ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
หนกลาง รหัสนำหน้าในใบ ปกศ. คือ
ภาค ๑
ภาค ๒
ภาค ๓
        ๑. นนทบุรี         ๑. พระนครศรีอยุธยา         ๑. ลพบุรี
        ๒. ปทุมธานี         ๒. อ่างทอง         ๒. สิงห์บุรี
        ๓. สมุทรปราการ         ๓. สระบุรี         ๓. ชัยนาท
        ๔. อุทัยธานี
ภาค ๑๓
ภาค ๑๔
ภาค ๑๕
        ๑. ชลบุรี         ๑. นครปฐม         ๑. ราชบุรี
        ๒. ระยอง         ๒. สุพรรณบุรี         ๒. เพชรบุรี
        ๓. จันทบุรี         ๓. กาญจนบุรี         ๓. สมุทรสงคราม
        ๔. ตราด         ๔. สมุทรสาคร         ๔. ประจวบคีรีขันธ์
หนเหนือ รหัสนำหน้าในใบ ปกศ. คือ
ภาค ๔
ภาค ๕
ภาค ๖
        ๑. นครสวรรค์         ๑. พิษณุโลก         ๑. ลำปาง
        ๒. กำแพงเพชร         ๒. สุโขทัย         ๒. เชียงราย
        ๓. พิจิตร         ๓. อุตรดิตถ์         ๓. พะเยา
        ๔. เพชรบูรณ์         ๔. ตาก         ๔. แพร่
                         ๕. น่าน
ภาค ๗
        ๑. เชียงใหม่
        ๒. ลำพูน
        ๓. แม่ฮ่องสอน
หนตะวันออก รหัสนำหน้าในใบ ปกศ. คือ
ภาค ๘
ภาค ๙
ภาค ๑๐
        ๑. อุดรธานี         ๑. ขอนแก่น         ๑. อุบลราชธานี
        ๒. หนองคาย         ๒. มหาสารคาม         ๒. ศรีสะเกษ
        ๓. เลย         ๓. กาฬสินธุ์         ๓. นครพนม
        ๔. สกลนคร         ๔. ร้อยเอ็ด         ๔. ยโสธร
        ๕. หนองบัวลำภู                       ๕. มุกดาหาร
        ๖. อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
ภาค ๑๒
        ๑. นครราชสีมา         ๑. ปราจีนบุรี        
        ๒. ชัยภูมิ         ๒. นครนายก               
        ๓. บุรีรัมย์         ๓. ฉะเชิงเทรา                  
        ๔. สุรินทร์         ๔. สระแก้ว                 
หนใต้ รหัสนำหน้าในใบ ปกศ. คือ
ภาค ๑๖
ภาค ๑๗
ภาค ๑๘
        ๑. นครศรีธรรมราช         ๑. ภูเก็ต         ๑. สงขลา
        ๒. ชุมพร         ๒. ตรัง         ๒. พัทลุง
        ๓. สุราษฎร์ธานี         ๓. กระบี่         ๓. สตูล
                         ๔. พังงา         ๔. ปัตตานี
        ๕. ระนอง         ๕. ยะลา
        ๖. นราธิวาส
สำนักเรียนคณะจังหวัด ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
ธรรมยุต รหัสนำหน้าในใบ ปกศ. คือ
ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓
ภาค ๔ - ๗
        ๑. นนทบุรี         ๑. นครสวรรค์
        ๒. ปทุมธานี         ๒. เพชรบูรณ์
        ๓. อ่างทอง         ๓. ตาก - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก -
            สุโขทัย - พิจิตร - กำแพงเพชร
        ๔. พระนครศรีอยุธยา
        ๕. ลพบุรี - สระบุรี         ๔. ลำปาง - แพร่ - น่าน -
             พะเยา - เชียงราย
        ๖. สิงห์บุรี - อุทัยธานี - ชัยนาท
        ๗. ปราจีนบุรี - สระแก้ว
        ๔. เชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน
        ๘. นครนายก - ฉะเชิงเทรา
        ๙. ชลบุรี
        ๑๐. ระยอง
        ๑๑. จันทบุรี
        ๑๒. ตราด
ภาค ๘
ภาค ๙
        ๑. อุดรธานี         ๑. ขอนแก่น
        ๒. หนองคาย         ๒. มหาสารคาม
        ๓. เลย         ๓. กาฬสินธุ์
        ๔. สกลนคร         ๔. ร้อยเอ็ด
        ๕. หนองบัวลำภู                           
ภาค ๑๐
ภาค ๑๑
        ๑. อุบลราชธานี         ๑. นครราชสีมา
        ๒. ยโสธร         ๒. ชัยภูมิ
        ๓. ศรีสะเกษ         ๓. บุรีรัมย์
        ๔. นครพนม         ๔. สุรินทร์
        ๕. มุกดาหาร
        ๖. อำนาจเจริญ
ภาค ๑๔ - ๑๕
ภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘
        ๑. นครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี         ๑. นครศรีธรรมราช
        ๒. สมุทรสาคร         ๒. สุราษฎร์ธานี
        ๓. สมุทรสงคราม         ๓. ชุมพร
        ๔. ราชบุรี         ๔. ภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง
        ๕. เพชรบุรี         ๕. สงขลา - สตูล
        ๖. ประจวบคีรีขันธ์         ๖. พัทลุง
        ๗. ปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส
ตรวจสอบข้อมูลครั้งล่าสุด :  Saturday, 02/12/2011 9:47 PM