สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
สำนักเรียนสนามสอบชั้นตรี สนามสอบชั้นโท-เอก
วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสามพระยา
วัดชนะสงคราม
วัดเทพธิดาราม
วัดราชบุรณะ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดสามพระยา วัดสามพระยา
วัดภคินีนาถ
วัดเทพากร
คณะเขตบางพลัด
วัดอมรคีรี
วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดสร้อยทอง วัดสร้อยทอง
วัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
คณะเขตห้วยขวาง-พญาไท
วัดพระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดสระเกศ
วัดมหรรณพาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดมหาพฤฒาราม
วัดปทุมคงคา
วัดหัวลำโพง
วัดบพิตรพิมุข
คณะเขตสัมพันธวงศ์
วัดยานนาวา วัดยานนาวา
คณะเขตยานนาวา
วัดราชสิงขร วัดราชสิงขร
คณะเขตบางคอแหลม
วัดประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส วัดราชสิทธาราม
วัดกัลยาณมิตร
วัดอินทาราม
คณะเขตธนบุรี
วัดอนงคาราม วัดอนงคาราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดทองนพคุณ
วัดทองธรรมชาติ
วัดหิรัญรูจี
วัดโพธินิมิตร
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
วัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
วัดอรุณราชวราราม
วัดหงส์รัตนาราม
วัดโมลีโลกยาราม
วัดนาคกลาง
วัดสังข์กระจาย
คณะเขตบางกอกใหญ่
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดดุสิดาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดดาวดึงษาราม
วัดคฤหบดี
วัดศรีสุดาราม
วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดรัชฎาธิษฐาน
วัดชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
คณะเขตทวีวัฒนา วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำ วัดปากน้ำ
วัดนิมมานรดี
คณะเขตภาษีเจริญ
วัดบุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์
วัดชัยฉิมพลี
คณะเขตบางแค
คณะเขตหนองแขม
คณะเขตมีนบุรี วัดแสนสุข วัดแสนสุข
คณะเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
คณะเขตลาดกระบัง วัดลานบุญ
คณะเขตหนองจอก วัดหนองจอก
คณะเขตราษฎร์บูรณะ วัดสารอด วัดเลา
คณะเขตทุ่งครุ
คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน วัดเลา
คณะเขตพระโขนง-บางนา วัดยาง วัดยาง
วัดบางนาใน
คณะเขตประเวศ
คณะเขตสวนหลวง
วัดเทพลีลา วัดเทพลีลา
คณะเขตบางกะปิ
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม วัดนวลจันทร์
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา วัดคลองเตยใน
วัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี วัดดอนเมือง
คณะเขตบางเขน-จตุจักร
คณะเขตสายไหม
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ วัดดอนเมือง
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
- วัดดวงแข
- วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดโสมนัสวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดบรมนิวาส
วัดสัมพันธวงศ์
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดนรนาถสุนทริการาม
วัดพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดธาตุทอง
วัดธรรมมงคล
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดเขมาภิรตาราม
- วัดบางขวาง
- วัดมัชฌันติการาม
วัดเขมาภิรตาราม
คณะจังหวัดนนทบุรี (ธ) วัดราษฎร์นิยม
วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดทองเนียม
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรมงคล
- วัดพุทธบูชา
- วัดเชิงเลน
วัดบุปผาราม :
- วัดบุปผาราม
- วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
- วัดเครือวัลย์
วัดสัมพันธวงศ์ :
- วัดสามัคคีสุทธาวาส
- วัดราษฎร์บำรุง
- วัดทองเนียม
- วัดท่าข้าม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม :
- วัดผ่องพลอยวิริยาราม
- วัดจินดิตวิหาร
- วัดสัมมาชัญญาวาส
- วัดทิพพาวาส
- วัดลำผักชี
- วัดอโศการาม
- วัดหัวลำภูทอง
- วัดอาษาสงคราม
- วัดพญาปราบปัจจามิตร
- วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม
วัดอาษาสงคราม วัดอาษาสงคราม