รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง
ชื่อสำนักเรียนแขวงเขตหมายเหตุ
วัดมหาธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
วัดพระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร
วัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
วัดบวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร
วัดมกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร
วัดราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร
วัดสามพระยา วัดสามพระยา พระนคร
วัดนรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
วัดเทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร
วัดมหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา (วัดคลองเตยใน) คลองเตย คลองเตย
วัดทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน
วัดทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน
วัดพิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
วัดอนงคาราม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
วัดเสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
คณะเขตบางเขน-จตุจักร (วัดเสมียนนารี) ลาดยาว จตุจักร
วัดราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ (วัดเวฬุวนาราม) สีกัน ดอนเมือง
วัดพรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง
วัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
วัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
วัดกาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
วัดรัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน
วัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
คณะเขตทวีวัฒนา (วัดโกมุทพุทธรังสี) ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
วัดโพธินิมิตร บางยี่เรือ ธนบุรี
วัดอินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี
วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
วัดบุปผาราม วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
วัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
วัดหิรัญรูจี หิรัญรูจี ธนบุรี
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ หิรัญรูจี ธนบุรี
วัดระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
คณะเขตบางกอกน้อย (วัดระฆังโฆสิตาราม) ศิริราช บางกอกน้อย
วัดสุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย
วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
วัดดุสิดาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย
คณะเขตบางกอกใหญ่ (วัดราชสิทธาราม) วัดอรุณ บางกอกใหญ่
วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
วัดนาคกลาง วัดอรุณ บางกอกใหญ่
วัดโมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
วัดราชสิทธาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
วัดสังข์กระจาย วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
วัดเทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
คณะเขตบางกะปิ (วัดเทพลีลา) หัวหมาก บางกะปิ
คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน (วัดเลา) ท่าข้าม บางขุนเทียน
วัดพระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
วัดราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
วัดบุณยประดิษฐ์ บางไผ่ บางแค
คณะเขตบางแค (วัดบุณยประดิษฐ์) บางไผ่ บางแค
วัดสร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
คณะเขตพระโขนง-บางนา (วัดบางนานอก) บางนา บางนา
วัดบางนาใน บางนา บางนา
วัดเทพากร บางพลัด บางพลัด
คณะเขตบางพลัด (วัดเทพากร) บางพลัด บางพลัด
วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
วัดคฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด
วัดดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
วัดภคินีนาถ บางยี่ขัน บางพลัด
วัดอมรคีรี บางยี่ขัน บางพลัด
วัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
วัดหัวลำโพง สี่พระยา บางรัก
วัดปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
วัดบรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน
วัดพระพิเรนทร์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
วัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
วัดโสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
วัดธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
วัดปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
คณะเขตภาษีเจริญ (วัดปากน้ำ) ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
วัดชัยฉิมพลี บางแวก ภาษีเจริญ
วัดนิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
คณะเขตมีนบุรี (วัดแสนสุข) มีนบุรี มีนบุรี
คณะเขตราษฎร์บูรณะ (วัดราษฎร์บูรณะ) บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
คณะเขตลาดกระบัง (วัดลานบุญ) ลาดกระบัง ลาดกระบัง
วัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
คณะเขตสวนหลวง (วัดยาง) สวนหลวง สวนหลวง
วัดไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
วัดจักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
วัดบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
คณะเขตสัมพันธวงศ์ (วัดชัยชนะสงคราม) สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
วัดปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
วัดสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
วัดยานนาวา ยานนาวา สาทร
คณะเขตคลองสามวา (วัดคณิกาผล) ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
คณะเขตทุ่งครุ (วัดราชวรินทร์) บุคคโล ธนบุรี
คณะเขตธนบุรี (วัดปากน้ำ) ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
คณะเขตประเวศ (วัดอมรินทราราม) ศิริราช บางกอกน้อย
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) พระบรมมหาราชวัง พระนคร
คณะเขตสายไหม (วัดชัยพฤกษมาลา) ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
คณะเขตหนองแขม (วัดม่วง) หลักสอง บางแค
คณะเขตหนองจอก (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) พระบรมมหาราชวัง พระนคร