รายการขอแก้ไขและผลการดำเนินการ
หน้าหลัก | หน้าขอแก้ไข | ผลสอบ 2543-61 | ผลสอบ 2562


แก้ไขเฉพาะการสะกดผิดเท่านั้น // กรณีข้อมูลต่างกันมากต้องส่งหลักฐานอื่นประกอบ
ลำดับ ทะเบียน ปกศ. รายการที่ผิด ~ ขอแก้ไขให้ถูกต้องเป็น เมื่อ แจ้งผล เมื่อ
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ฉายา(พระ) เกิด อุป. ชื่อโรงเรียน ชื่อวัด
1 กท1162/0001 นาย นิกูล ทองหมื่นศรี *