รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-ธรรมศึกษา
(บางสำนักจัดแผนกบาลี-บาลีศึกษา ด้วย)
ที่ สำนักเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติดต่อ หมายเหตุ
โทรศัพท์ เลขานุการ
1วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2222 413309 7979 8235
2วัดพระเชตุพนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2222 8680084 911 6385
3วัดชนะสงครามวัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2281 4844 08 4019 9283
4วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2282 26650 2281 7781
5วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2225 783508 6576 6468
6วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวรารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานคร1020008 4917 769508 7111 3299
7วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2281 070908 1992 2555
8วัดราชบุรณะวัดราชบุรณะวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร102000 2221 393608 9217 9887
9วัดสามพระยาวัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร1020008 3199 523608 4763 8849
10วัดนรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการามวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร1020002 280 036108 1805 2899
11วัดเทพธิดารามวัดเทพธิดารามสำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร1020002 222 692108 5120 8914
12วัดมหรรณพารามวัดมหรรณพารามเสาชิงช้าพระนครกรุงเทพมหานคร102000 2224 181108 9942 2880
13คณะเขตคลองเตย-วัฒนาวัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร101100 2249 336408 8327 9669
14วัดคลองเตยในวัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร101100 2249 336408 7091 1939
15วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร1060008 9144 141306 3909 2626
16วัดทองนพคุณวัดทองนพคุณคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร106000 2437 225608 9678 5395
17วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร106000 2438 173808 9214 8516
18วัดอนงคารามวัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร1060008 5905 7184097 995 4946
19คณะเขตคลองสานวัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร106000 2437 225808 6100 6056
20วัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1090008 1241 394908 7900 9129
21คณะเขตบางเขน-จตุจักรวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร1090008 0945 599908 1241 3949
22วัดราชโอรสารามวัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1015008 9893 576608 8990 9088
23คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่วัดสามพระยาสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร1021008 3069 319509 2593 2816
24วัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร1040008 9694 878308 3318 7799
25วัดเบญจมบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร1030008 8565 756506 3641 9782
26วัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหารวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร1030009 2434 959608 1251 7165
27วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร1017009 5840 421508 7358 4757
28วัดรัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐานคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร101700 2418 344508 9103 2943
29วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร101700 2434 999208 6539 9135
30คณะเขตทวีวัฒนาวัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร1070008 1805 23760 2433 5665
31วัดโพธินิมิตรวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060006 2526 772609 2434 1188
32วัดอินทารามวัดอินทารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000 2465 941708 1928 0381
33วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060008 1854 636909 5862 6836
34วัดบุปผารามวัดบุปผารามวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000 2465 214808 1875 6064
35วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060008 6030 298808 1371 4650
36วัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000 2466 765606 1507 9700
37วัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร106000 2472 7757
38วัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2418 241808 5857 2354
39คณะเขตบางกอกน้อยวัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2411 454508 9922 9236
40วัดสุวรรณารามวัดสุวรรณารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร1070008 1908 0820 09 2635 6554
41วัดศรีสุดารามวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2433 591908 1833 3353
42วัดดุสิดารามวัดดุสิดารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2433 985408 9956 9878
43คณะเขตบางกอกใหญ่วัดชิโนรสารามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร1070008 1438 1540
44วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1060008 6525 461509 7037 0557
45วัดนาคกลางวัดนาคกลางวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร106000 2466 44100 2465 0674
46วัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1060008 9660 146408 6796 2617
47วัดราชสิทธารามวัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1060008 7817 312409 9323 2614
48วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร1060008 1987 753408 9062 8924
49วัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจายวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร106000 2466 902008 1311 1303
50วัดเทพลีลาวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร1024008 7504 067408 4116 0980
51คณะเขตบางกะปิวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร102400 2318 06390 2719 3638
52คณะเขตบางขุนเทียนวัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1015008 9921 978408 5931 8890
53วัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร102200 2521 031108 1899 9540
54วัดราชสิงขรวัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร1012009 8419 486408 3301 0134
55คณะเขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร101200 2291 541808 4527 9735
56วัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร101600 2413 304208 1779 0044
57คณะเขตบางแควัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร101600 2413 304208 1771 8874
58วัดสร้อยทองวัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร108000 2912 6621084 703 6760
59คณะเขตพระโขนง-บางนาวัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร1026008 9201 324509 8536 9954
60วัดบางนาในวัดบางนาในบางนาบางนากรุงเทพมหานคร102600 2393 268408 3549 6990
61วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยมบางนาบางนากรุงเทพมหานคร1026008 1869 438308 7352 2736
62วัดเทพากรวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2435 858909 0976 1424
63คณะเขตบางพลัดวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2435 858909 0976 1424
64วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร1070008 7925 026608 6378 2927
65วัดคฤหบดีวัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2423 026408 7930 5046
66วัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร1070008 1335 948708 9029 8635
67วัดภคินีนาถวัดภคินีนาถบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2434 738108 1771 1859
68วัดอมรคีรีวัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร107000 2433 566508 1805 2376
69วัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร1050008 1902 316708 1939 4678
70วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร1050008 6805 072008 3945 4599
71วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร103300 2252 358108 5008 7891
72วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร1033008 4145 165408 6013 9919
73วัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2223 115908 1908 3826
74วัดสระเกศวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2223 456108 1821 1095
75วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2621 895508 1930 3049
76วัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2629 859308 1288 2635
77วัดธรรมมงคลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร1026008 2343 696008 1437 6186
78วัดปากน้ำวัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1016009 6407 6524089 032 7609
79คณะเขตภาษีเจริญวัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1016008 9988 61460 2467 4060
80วัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลีบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร101600 2100 490908 9442 5855
81วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดีบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร101600 2801 04070 2801 1995
82คณะเขตมีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร1051008 1133 652708 1449 6323
83วัดแสนสุขวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร1051008 6295 826108 7011 6706
84คณะเขตราษฎร์บูรณะวัดทองนพคุณคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร1060008 1927 241108 4122 6531
85คณะเขตลาดกระบังวัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร1052008 4906 667508 1362 4180
86วัดธาตุทองวัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร1011008 9822 670709 4982 6595
87คณะเขตสวนหลวงวัดปากบ่อพระโขนงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร102500 2721 4114086 060 9540
88วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร1010008 1638 776208 7127 8789
89วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสจักวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร1010008 7085 484208 4976 3940
90วัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขจักวรรดิสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร101000 2226 642008 3555 0392
91คณะเขตสัมพันธวงศ์วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร101000 2623 283308 6712 2431
92วัดชัยชนะสงครามชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร1010008 6712 243108 4002 9966
93วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร101000 2235 920608 1637 3682
94วัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร101000 2222 584009 6883 6745
95วัดยานนาวาวัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร101200 2673 925308 4910 7290
96คณะเขตคลองสามวาวัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร101000 2225 356009 6885 3818
97คณะเขตทุ่งครุวัดราชวรินทร์บุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร1060008 9885 015308 4723 2756
98คณะเขตธนบุรีวัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร1016008 5196 156508 6060 4151
99คณะเขตบางบอนวัดโพธิ์พุฒตาลบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร101500 2860 290508 7087 2196
100คณะเขตประเวศวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร107000 2411 000408 1633 2153
101คณะเขตลาดพร้าววัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร1023008 5128 4459
102คณะเขตบึงกุ่มวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร1020008 6590 168509 2770 7766
103คณะเขตสายไหมวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร102200 2519 8749081 925 7741
104คณะเขตหนองแขมวัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร1016008 7931 225508 9483 1876
105คณะเขตหนองจอกวัดสามพระยาสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร1020008 9925 379808 6263 8455
106กระบี่ วัดกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 8100009 8516 420808 1535 5030
107กาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงครามบ้านใต้เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 710000 3458 905208 6387 1912
108กาญจนบุรี (ธ) วัดสิริกาญจนาราม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 7100008 1857 943809 1545 3635
109กาฬสินธุ์ วัดกลาง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4600006 5536 448809 8654 5789
110กาฬสินธุ์ (ธ) วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 460000 4381 157608 3738 8404
111กำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุนครชุมเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 620000 5571 129908 1703 4881
112กำแพงเพชร-พิจิตร (ธ) วัดนาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6200008 1971 717009 3269 0210
113ขอนแก่น วัดหนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 4014006 2914 945608 1799 4316
114ขอนแก่น (ธ) วัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4000008 6868 542808 6789 6274
115จันทบุรี วัดโค้งสนามเป้าท่าช้างเมืองจันทบุรีจันทบุรี 2200008 7941 174808 3097 5253
116จันทบุรี (ธ) วัดจันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2200008 0686 456708 1982 9952
117ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2400008 5994 159508 4565 5654
118ฉะเชิงเทรา (ธ) วัดเทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2400008 1759 842108 2471 4516
119ชลบุรี วัดชัยมงคลหนองปรือบางละมุงชลบุรี 2015008 1723 386708 9993 2273
120ชลบุรี (ธ) วัดเขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 2000008 3014 857008 6644 0275
121ชัยนาท วัดพระบรมธาตุ วรวิหารชัยนาทเมืองชัยนาทชัยนาท 1700008 6449 104309 5881 2278
122ชัยนาท-อุทัยธานี (ธ) วัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1712008 4578 267908 1324 7895
123ชัยภูมิ วัดชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 3621008 8580 711908 1760 4886
124ชัยภูมิ (ธ) วัดศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 3615008 1725 505108 1264 7843
125ชุมพร วัดราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 8611008 1968 094908 6012 3341
126ชุมพร (ธ) วัดโพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 8600008 1891 629108 1370 7117
127เชียงราย วัดพระแก้วเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 5700008 9851 728209 5449 3608
128เชียงราย (ธ) รก. วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย5721008 9279 936608 9840 5474
129เชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5030008 9552 442908 1287 7797
130เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 5018008 0564 789208 9999 9695
131ตรัง วัดประสิทธิชัยทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 9200008 9287 508809 2423 4323
132ตราด วัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 2300006 3951 455609 7446 4659
133ตราด (ธ) วัดห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 2315008 9803 895509 5554 9090
134ตาก วัดโคกพลูหนองหลวงเมืองตาก ตาก 630000 5555 206008 8439 3891
135นครนายก วัดพราหมณี บ้านใหญ่เมืองนครนายก นครนายก 2600009 0936 648808 6793 4172
136นครนายก (ธ) วัดตำหนัก สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 2600008 6823 722406 3925 2575
137นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 7300006 3979 178906 3161 6451
138นครปฐม-สุพรรณบุรี (ธ) วัดชุมนุมศรัทธา บางไทรป่าบางเลน นครปฐม 7313009 2549 955608 1857 1322
139นครพนม วัดสว่างสุวรรณารามในเมือง เมืองนครพนมนครพนม 480000 4252 502608 1262 3649
140นครพนม (ธ) วัดศรีเทพประดิษฐารามในเมือง เมืองนครพนมนครพนม 4800006 3269 655606 3789 1652
141นครราชสีมา วัดบึง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3000009 2486 321409 3339 6526
142นครราชสีมา (ธ) วัดศาลาลอย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3000008 3461 299909 6782 2978
143นครศรีธรรมราช วัดแจ้งท่าวังเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 8000006 2992 982808 6030 0446
144นครศรีธรรมราช (ธ) วัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 8000008 9973 707908 7065 7161
145นครสวรรค์ วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ 6019008 5905 996609 3139 2398
146นครสวรรค์ (ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม ในเขต ชุมแสง นครสวรรค์ 6012008 1971 261709 6446 4645
147นนทบุรี วัดบางอ้อยช้างบางสีทองบางกรวยนนทบุรี 1113008 5111 813206 5539 5649
148นนทบุรี (ธ) วัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 111500 2985 507408 5186 5174
149นราธิวาส วัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 961400 7365 305008 9978 8220
150น่าน วัดภูมินทร์ ในเมือง เมืองน่าน น่าน 550000 5471 093508 8117 7551
151บึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม เซกา เซกา บึงกาฬ 3815008 9451 915908 5759 7692
152บึงกาฬ (ธ) วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ 3818006 1556 944208 1049 7474
153บุรีรัมย์ วัดกลาง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 310000 4462 192208 1877 6472
154บุรีรัมย์ (ธ) วัดทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 3100008 9847 120808 1660 7991
155ปทุมธานี วัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 1213009 0938 129408 6418 1094
156ปทุมธานี (ธ) วัดโบสถ์ บางกระบือสามโคก ปทุมธานี 1216008 1989 098209 3159 6551
157ประจวบคีรีขันธ์ วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ 7715008 9823 830808 4009 9523
158ประจวบคีรีขันธ์ (ธ) วัดธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 7700008 7793 796108 1298 1231
159ปราจีนบุรี วัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 2514008 2299 155909 2490 0880
160ปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธ) วัดหนองจรเข้บ่อทองกบินท์บุรีปราจีนบุรี2511008 1861 692106 3218 5988
161ปัตตานี วัดตานีนรสโมสร อาเนาะรูเมืองปัตตานี ปัตตานี 9400008 1761 780208 9737 4342
162ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) วัดยะลาธรรมารามสะเตงเมืองยะลายะลา9500008 6289 857709 4075 2272
163พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคลคลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1300008 6136 906008 3963 7074
164พระนครศรีอยุธยา (ธ) วัดเสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1300008 1434 659908 1801 5697
165พะเยา วัดศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา พะเยา 5600009 6939 364608 8257 2944
166พะเยา-น่าน (ธ) วัดรัตนวนาราม ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 5600008 9999 135209 7926 7296
167พังงา วัดนิคมสโมสรนาเตยท้ายเหมืองพังงา 821200 7641 220908 1476 1768
168พัทลุง วัดอัมพวนารามท่ามิหรำเมืองพัทลุง พัทลุง 9300008 1275 343808 1095 1815
169พัทลุง (ธ) วัดมหรรณพาวาสโคกสักบางแก้วพัทลุง 9313008 9656 055109 0946 3275
170พิจิตร วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร 6611008 7839 548609 4835 9642
171พิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6500008 9271 344708 8198 9956
172พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 5300008 1040 006408 1774 6709
173เพชรบุรี วัดหนองจอก หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 7613008 7161 959408 9081 3724
174เพชรบุรี (ธ) วัดสนามพราหมณ์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 7600008 1270 305608 5944 1580
175เพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 670000 5671 121508 1477 0753
176เพชรบูรณ์ (ธ) วัดสนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6700008 7932 141709 5635 6963
177แพร่ วัดพระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 540000 5452 276308 1765 0011
178ภูเก็ต วัดท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 8311008 9872 396608 9868 5411
179ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง (ธ) วัดควนกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 8213008 8442 804608 2096 4877
180มหาสารคาม วัดมหาชัย ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 4400008 7225 905408 9569 4806
181มหาสารคาม (ธ) วัดป่าวังเลิง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 4415008 3284 791609 9910 7080
182มุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์นาสีนวนเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4900008 9281 241108 9113 3500
183มุกดาหาร (ธ) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 4913008 5808 902608 5498 4750
184แม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 580000 5361 161208 1026 4544
185ยโสธร วัดบูรพารามใต้ทรายมูลทรายมูลยโสธร 351700 4571 243908 9584 8162
186ยโสธร (ธ) วัดพระพุทธบาทยโสธรหัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร 3513009 3068 074408 3125 5263
187ยะลา วัดนิโรธสังฆารามสะเตง เมืองยะลา ยะลา 9500006 4292 259108 1970 3781
188ร้อยเอ็ด วัดบ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 4500008 5215 625809 8586 5276
189ร้อยเอ็ด (ธ) วัดมิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 4512008 9205 325909 4379 6808
190ระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 8500009 8069 775308 7268 1697
191ระยอง วัดพลงช้างเผือกทางเกวียนแกลงระยอง 2111008 7615 361108 5096 6455
192ระยอง (ธ) วัดสารนาถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง ระยอง 2111008 6554 266408 7999 9598
193ราชบุรี วัดมหาธาตุ วรวิหาร หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 700000 3233 743708 3134 4140
194ราชบุรี (ธ) วัดอมรินทราราม โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี 7000008 9910 348308 4329 6509
195ลพบุรี วัดกวิศราราม ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 1500008 0080 250809 7272 3535
196ลพบุรี (ธ) วัดตรีทศเทพ บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 1513008 6101 136908 9900 2683
197ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเวียงเหนือเมืองลำปาง ลำปาง 5200008 1993 165308 1883 1070
198ลำปาง-แพร่ (ธ) รก. วัดอนาลโยทิพยาราม สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 5600008 9999 135209 7926 7296
199ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 510000 5351 120908 1884 4660
200เลย วัดศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย 4213009 0035 914808 9862 0177
201เลย (ธ) วัดศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย เลย 4200008 1964 681108 0190 0080
202ศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใต้เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 3300008 1877 206908 6066 9105
203ศรีสะเกษ (ธ) วัดป่าศรีสำราญเมืองใต้เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 3300008 6734 082608 7452 9222
204สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร 470000 4273 102108 2741 6468
205สกลนคร (ธ) วัดป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนคร สกลนคร 4700009 3501 666008 1974 1974
206สงขลา วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 9011008 1608 035508 1388 4110
207สงขลา-สตูล (ธ) วัดดอนรัก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 9000008 1959 331809 1461 5649
208สตูล วัดชนาธิปเฉลิมพิมานเมืองสตูล สตูล 9100008 3658 294208 7968 3894
209สมุทรปราการ วัดกลาง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1027008 9175 591508 9919 5071
210สมุทรสงคราม วัดประดู่วัดประดู่อัมพวาสมุทรสงคราม 751100 3477 229909 8017 7877
211สมุทรสงคราม (ธ) วัดเกตการาม โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 7512008 1981 595008 3158 5064
212สมุทรสาคร วัดเจษฎารามมหาชัยเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 7400008 5181 410308 1932 8290
213สมุทรสาคร (ธ) วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 7412008 5254 124208 9615 5191
214สระแก้ว วัดหนองกะพ้อสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 2700008 5114 431309 1882 6944
215สระบุรี วัดพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 1812008 1808 240408 6660 6490
216สระบุรี (ธ) วัดพระพุทธแสงธรรมหนองนากหนองแค สระบุรี 1823008 1835 568909 0902 3995
217สิงห์บุรี วัดพิกุลทองพิกุลทองท่าช้างสิงห์บุรี 1614008 1994 196109 1408 5539
218สิงห์บุรี (ธ) วัดโบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1611009 4550 620009 7228 8080
219สุโขทัย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 6418008 6932 895009 1838 5947
220สุโขทัย-ตาก (ธ) วัดสีตลาราม ระแหง เมืองตาก ตาก 6300008 6986 854909 5195 6653
221สุพรรณบุรี วัดวิมลโภคารามสามชุกสามชุกสุพรรณบุรี 7213008 5211 601908 6176 5089
222สุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามตลาด เมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี 8400009 5817 186108 1894 4009
223สุราษฎร์ธานี (ธ) วัดธรรมบูชาตลาดเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 8400009 3579 221306 1653 8014
224สุรินทร์ วัดศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 3200008 5105 500308 9847 7511
225สุรินทร์ (ธ) วัดสุทธิธรรมารามนอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์ 3200008 1815 397009 8798 7145
226หนองคาย วัดโพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 4300008 7770 887709 6542 9653
227หนองคาย (ธ) วัดอรัญญวาสี ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 4311008 9774 384408 6858 6114
228หนองคาย (ธ) วัดจันทรสามัคคีโพธิ์ชัยเมืองหนองคายหนองคาย 4300009 3505 616208 1975 1827
229หนองบัวลำภู วัดพัชรกิติยาภารามหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 3900008 1050 182108 4922 7188
230หนองบัวลำภู (ธ) วัดพิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 3900009 0860 871009 8425 0651
231อ่างทอง วัดอ่างทอง วรวิหารบางแก้วเมืองอ่างทอง อ่างทอง 140000 3561 129808 1814 0031
232อ่างทอง (ธ) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 1414008 9911 274509 9065 4522
233อำนาจเจริญ วัดบ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 372400 4546 907008 6245 3880
234อำนาจเจริญ (ธ) วัดสำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3700008 8592 130709 6131 5241
235อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 410000 4232 500908 9940 2967
236อุดรธานี (ธ) วัดโพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4100008 2851 291908 1061 8317
237อุตรดิตถ์ วัดท่าไม้เหนือ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 531200 5542 124708 9959 6363
238อุทัยธานี วัดลานสักลานสักลานสักอุทัยธานี 6116008 9260 267009 9248 7969
239อุบลราชธานี วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 340000 4524 185508 1967 0253
240อุบลราชธานี (ธ) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 3400009 9245 665608 1879 2143