รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

สีแดง = ยังไม่มีข้อมูล
ที่ สำนักเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติดต่อ หมายเหตุ
โทร. เลขาฯ แฟกซ์ อีเมล์
1 คณะจังหวัดนนทบุรี วัดบัวขวัญ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 0 2952 8062 08 1375 9087
2 คณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 0 2533 1120 08 5364 4458
3 คณะจังหวัดสมุทรปราการ วัดกลาง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 0 2387 1869 0 2173 7999
4 คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 0 3524 3867 0 3578 6270
5 คณะจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 0 3561 1198 0 3561 1298
6 คณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 0 3626 6025 08 1947 5539
7 คณะจังหวัดลพบุรี วัดกวิศราราม ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 08 0080 2508 08 6074 9886
8 คณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 08 1994 1961 08 8875 5549
9 คณะจังหวัดชัยนาท วัดสรรพยาวัฒนาราม สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 17150 0 5649 9023 / 08 4506 4019 08 5338 2788
10 คณะจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 0 5653 1296 09 5412 2533
11 คณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 0 5625 5999 0 5633 6094
12 คณะจังหวัดกำแพงเพชร วัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 0 5571 1299 0 5572 0354
13 คณะจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 08 6658 9866 08 1988 0649
14 คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 0 5671 1215 08 9459 1299
15 คณะจังหวัดพิษณุโลก วัดศรีรัตนาราม ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 0 5533 3060 08 9271 3447
16 คณะจังหวัดสุโขทัย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180 0 5565 2022 0 5565 2804
17 คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดท่าไม้เหนือ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 53000 0 5542 1247 08 9959 6363
18 คณะจังหวัดตาก วัดท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 63000 0 5555 2060 08 6204 9751
19 คณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 52000 0 5432 0234 08 9554 9212
20 คณะจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 0 5371 1735 0 5374 4523
21 คณะจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 0 5443 2120 / 08 1992 6750 08 1858 3646
22 คณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 0 5453 1475 0 5452 2763
23 คณะจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ ในเมือง เมืองน่าน น่าน 55000 0 5471 0935 0 5405 0240
24 คณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 0 5322 1947 08 1783 8567 0 5327 5986 / 08 1287 7797
25 คณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 0 5351 1209 0 5353 7198
26 คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 0 5361 1221 / 08 1026 4544 08 0858 5459 0 5361 1612
27 คณะจังหวัดอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 0 4232 5009 08 9940 2967
28 คณะจังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 0 4241 1128 / 08 1975 3751 0 4241 3723 / 08 1954 1627
29 คณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 0 4248 9393 0 4248 9941
30 คณะจังหวัดเลย วัดศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 08 9570 2862 08 9862 0177
31 คณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 0 4273 1021 0 4273 1021
32 คณะจังหวัดหนองบัวลำภู วัดศรีสระแก้ว นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000 08 1141 9844
33 คณะจังหวัดขอนแก่น วัดหนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140 0 4343 1356 08 5007 3770
34 คณะจังหวัดมหาสารคาม วัดมหาชัย ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 0 4372 5455 / 08 1260 0830 08 1346 2958 / 08 4799 2351 0 4372 5324
35 คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดกลาง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 0 4381 5037 0 4382 2235
36 คณะจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 0 4351 5000 0 4352 4870
37 คณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 0 4524 1855 0 4524 1855
38 คณะจังหวัดยโสธร วัดมหาธาตุ ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 0 4571 2439 0 4571 4560
39 คณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตูม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 0 4561 2542 08 6066 9105
40 คณะจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48000 0 4252 5026 08 6459 8797
41 คณะจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 08 9285 7698 08 5649 9765
42 คณะจังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240 0 4546 9070 08 7649 9539
43 คณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 0 4426 7133 / 08 1877 2128 08 6727 2302
44 คณะจังหวัดบุรีรัมย์ วัดกลาง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 0 4462 1922 08 1877 6472
45 คณะจังหวัดชัยภูมิ วัดชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 08 1760 3026 08 1760 4886
46 คณะจังหวัดสุรินทร์ วัดศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 08 1470 5012 / 08 0053 9454 08 1760 3393
47 คณะจังหวัดปราจีนบุรี วัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 0 3727 9218 / 08 1926 5687 08 3114 3288
48 คณะจังหวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 08 5114 4313 08 1291 5629
49 คณะจังหวัดนครนายก วัดพราหมณี สาลิกา เมืองนครนายก นครนายก 26000 09 0936 6488 08 6793 4172
50 คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 0 3851 5142 0 3851 4705
1 2 Next
 
 
1 2 Next