รายชื่อวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

(จัดเรียงตามปฏิทินศาสนา ๒๕๕๗)

ที่ นิกาย พระอารามหลวง ชื่อวัด ชื่อตามปฏิทินศาสนา/ชื่อเดิม แขวง เขต ไปรษณีย์ หมายเหตุ
ชั้น ชนิด
1. มหานิกาย   เอก    ราชวรมหาวิหาร    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม    / วัดโพธาราม    พระบรมมหาราชวัง    พระนคร   10200  
2. ธรรมยุต   เอก    ราชวรวิหาร    วัดบวรนิเวศวิหาร       บวรนิเวศ    พระนคร   10200  
3. ธรรมยุต   เอก    ราชวรวิหาร    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม       วัดราชบพิธ    พระนคร   10200  
4. ธรรมยุต   เอก    ราชวรวิหาร    วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม       พระบรมมหาราชวัง    พระนคร   10200  
5. มหานิกาย   เอก    ราชวรมหาวิหาร    วัดสุทัศนเทพวราราม       วัดราชบพิธ    พระนคร   10200  
6. มหานิกาย   เอก    ราชวรมหาวิหาร    วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์    / วัดสลัก    พระบรมมหาราชวัง    พระนคร   10200  
7. ธรรมยุต   โท    ราชวรวิหาร    วัดมกุฏกษัตริยาราม    / วัดนามบัญญัติ    บางขุนพรหม    พระนคร   10200  
8. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดสามพระยา    / วัดบางขุนพรหม    วัดสามพระยา    พระนคร   10200  
9. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดสังเวชวิศยาราม    / วัดบางลำพู    วัดสามพระยา    พระนคร   10200  
10. ธรรมยุต   ตรี    สามัญ    วัดนรนาถสุนทริการาม    / วัดเทพยพลี    วัดสามพระยา    พระนคร   10200  
11. ธรรมยุต   ตรี    สามัญ    วัดบุรณศิริมาตยาราม       ศาลเจ้าพ่อเสือ    พระนคร   10200  
12. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดเทพธิดาราม       สำราญราษฎร์    พระนคร   10200  
13. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดราชนัดดาราม       บวรนิเวศ    พระนคร   10200  
14. มหานิกาย   โท    ราชวรมหาวิหาร    วัดชนะสงคราม    / วัดตองปุ    ชนะสงคราม    พระนคร   10200  
15. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดอินทรวิหาร    / วัดอินทาราม    บางขุนพรหม    พระนคร   10200  
16. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดมหรรณพาราม       เสาชิงช้า    พระนคร   10200  
17. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดปรินายก    / วัดพรหมสุรินทร์    บ้านพานถม    พระนคร   10200  
18. มหานิกาย         วัดใหม่อมตรส       บ้านพานถม    พระนคร   10200  
19. มหานิกาย   โท    ราชวรวิหาร    วัดราชบุรณะ    / วัดเลียบ    วังบูรพาภิรมย์    พระนคร   10200  
20. ธรรมยุต   ตรี    วรวิหาร    วัดตรีทศเทพ       บ้านพานถม    พระนคร   10200  
21. มหานิกาย         วัดเอี่ยมวรนุช       บ้านพานถม    พระนคร   10200  
22. จีนนิกาย         วัดทิพย์วารีวิหาร       วังบูรพาภิรมย์    พระนคร   10200  
23. ธรรมยุต   โท    ราชวรวิหาร    วัดโสมนัสวิหาร       วัดโสมนัส    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
24. ธรรมยุต   โท    ราชวรวิหาร    วัดเทพศิรินทราวาส       วัดเทพศิรินทร์    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
25. มหานิกาย   โท    ราชวรมหาวิหาร    วัดสระเกศ    / วัดสระแก    บ้านบาตร    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
26. มหานิกาย         วัดสุนทรธรรมทาน    / วัดแคนางเลิ้ง    วัดโสมนัส    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
27. มหานิกาย         วัดสิตาราม    / วัดคอกหมู    คลองมหานาค    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
28. มหานิกาย         วัดดิสานุการาม    / วัดจางวางดิษฐ์    วัดเทพศิรินทร์    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
29. มหานิกาย         วัดเทวีวรญาติ       วัดเทพศิรินทร์    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
30. มหานิกาย         วัดพระพิเรนทร์       บ้านบาตร    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
31. มหานิกาย         วัดพลับพลาชัย    / วัดโคก    ป้อมปราบ    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
32. มหานิกาย         วัดคณิกาผล    / วัดใหม่ยายแฟง    ป้อมปราบ    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
33. จีนนิกาย         วัดมังกรกมลาวาส       ป้อมปราบ    ป้อมปราบศัตรูพ่าย   10100  
34. มหานิกาย   โท    วรวิหาร    วัดไตรมิตรวิทยาราม    / วัดสามจีนใต้    ตลาดน้อย    สัมพันธวงศ์   10100  
35. มหานิกาย   โท    ราชวรวิหาร    วัดปทุมคงคา    / วัดสำเพ็ง    สัมพันธวงศ์    สัมพันธวงศ์   10100  
36. ธรรมยุต   ตรี    วรวิหาร    วัดสัมพันธวงศ์    วัดสัมพันธวงศาราม / เกาะแก้วลังการาม    สัมพันธวงศ์    สัมพันธวงศ์   10100  
37. ธรรมยุต         วัดกันมาตุยาราม       สัมพันธวงศ์    สัมพันธวงศ์   10100  
38. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดชัยชนะสงคราม    / วัดตึก    สัมพันธวงศ์    สัมพันธวงศ์   10100  
39. มหานิกาย   โท    วรมหาวิหาร    วัดจักรวรรดิราชาวาส    / วัดสามปลื้ม    จักรวรรดิ    สัมพันธวงศ์   10100  
40. มหานิกาย   โท    วรวิหาร    วัดบพิตรพิมุข    / วัดเชิงเลน    จักรวรรดิ    สัมพันธวงศ์   10100  
41. อนัมนิกาย         วัดชัยภูมิการาม       จักรวรรดิ    สัมพันธวงศ์   10100  
42. อนัมนิกาย         วัดโลกานุเคราะห์       จักรวรรดิ    สัมพันธวงศ์   10100  
43. อนัมนิกาย         วัดอุภัยราชบำรุง       ตลาดน้อย    สัมพันธวงศ์   10100  
44. อนัมนิกาย         วัดกุศลสมาคร       สัมพันธวงศ์    สัมพันธวงศ์   10100  
45. จีนนิกาย         วัดบำเพ็ญจีนพรต       สัมพันธวงศ์    สัมพันธวงศ์   10100  
46. อนัมนิกาย         วัดมงคลสมาคม       สัมพันธวงศ์    สัมพันธวงศ์   10100  
47. มหานิกาย   เอก    ราชวรวิหาร    วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม    / วัดไทรทอง    ดุสิต    ดุสิต   10300  
48. ธรรมยุต   โท    ราชวรวิหาร    วัดราชาธิวาสวิหาร    / วัดสมอราย    วชิรพยาบาล    ดุสิต   10300  
49. ธรรมยุต   ตรี    วรวิหาร    วัดราชผาติการาม    / วัดส้มเกลี้ยง    วชิรพยาบาล    ดุสิต   10300  
50. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดเทวราชกุญชร    / วัดสมอแครง    วชิรพยาบาล    ดุสิต   10300  
51. มหานิกาย         วัดโบสถ์    วัดโบสถ์สามเสน    ดุสิต    ดุสิต   10300  
52. มหานิกาย         วัดประสาทบุญญาวาส       วชิรพยาบาล    ดุสิต   10300  
53. มหานิกาย         วัดสุคันธาราม       สวนจิตรดา    ดุสิต   10300  
54. มหานิกาย         วัดจันทรสโมสร       ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
55. มหานิกาย         วัดแก้วฟ้าจุฬามณี       ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
56. มหานิกาย         วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม    วัดสวัสดิว... / วัดแคสามเสน    ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
57. มหานิกาย         วัดอัมพวัน       ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
58. มหานิกาย         วัดน้อยนพคุณ       ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
59. มหานิกาย         วัดใหม่ทองเสน       ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
60. มหานิกาย         วัดจอมสุดาราม    / วัดไพรงาม    ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
61. มหานิกาย         วัดธรรมาภิรตาราม       ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
62. มหานิกาย         วัดประชาระบือธรรม       ถนนนครไชยศรี    ดุสิต   10300  
63. อนัมนิกาย         วัดสมณานัมบริหาร       สี่แยกมหานาค    ดุสิต   10300  
64. มหานิกาย         วัดเลียบราษฎร์บำรุง       บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
65. มหานิกาย         วัดเวตวันธรรมาวาส    / วัดเชิงหวาย    บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
66. มหานิกาย         วัดประชาศรัทธาธรรม    / วัดเสาหิน    บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
67. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดสร้อยทอง       บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
68. มหานิกาย         วัดบางโพโอมาวาส       บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
69. มหานิกาย         วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์       บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
70. ธรรมยุต         วัดมัชฌันติการาม    / วัดน้อย    บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
71. มหานิกาย         วัดทองสุทธาราม       บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
72. อนัมนิกาย         วัดอนัมนิกายาราม       บางซื่อ    บางซื่อ   10800  
73. มหานิกาย         วัดไผ่ตัน       สามเสนใน    พญาไท   10400  
74. มหานิกาย         วัดพรหมวงศาราม       ดินแดง    ดินแดง   10400  
75. มหานิกาย         วัดกุนนทีรุทธาราม       ดินแดง    ดินแดง   10400  
76. มหานิกาย         วัดใหม่ช่องลม       บางกะปิ    ห้วยขวาง   10310  
77. มหานิกาย         วัดอุทัยธาราม       บางกะปิ    ห้วยขวาง   10310  
78. ธรรมยุต   ตรี    สามัญ    วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก       บางกะปิ    ห้วยขวาง   10310  
79. มหานิกาย         วัดอภัยทายาราม    / วัดมะกอก    ทุ่งพญาไท    ราชเทวี   10400  
80. มหานิกาย         วัดดิสหงษาราม    / วัดมักกะสัน    มักกะสัน    ราชเทวี   10400  
81. มหานิกาย         วัดทัศนารุณสุนทริการาม    / วัดตะพาน    มักกะสัน    ราชเทวี   10400  
82. ธรรมยุต         วัดพระยายัง       ถนนเพชรบุรี    ราชเทวี   10400  
83. ธรรมยุต   โท    ราชวรวิหาร    วัดบรมนิวาส    / วัดนอก    รองเมือง    ปทุมวัน   10330  
84. ธรรมยุต   ตรี    ราชวรวิหาร    วัดปทุมวนาราม    / วัดสระปทุม    ปทุมวัน    ปทุมวัน   10330  
85. ธรรมยุต         วัดดวงแข       รองเมือง    ปทุมวัน   10330  
86. มหานิกาย         วัดชำนิหัตถการ    / วัดสามง่าม    รองเมือง    ปทุมวัน   10330  
87. มหานิกาย         วัดชัยมงคล    / วัดช่างแสง    รองเมือง    ปทุมวัน   10330  
88. มหานิกาย         วัดสระบัว       รองเมือง    ปทุมวัน   10330  
89. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดมหาพฤฒาราม    / วัดตะเคียน    มหาพฤฒาราม    บางรัก   10500  
90. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดหัวลำโพง    / วัดวัวลำพอง    สี่พระยา    บางรัก   10500  
91. มหานิกาย         วัดแก้วแจ่มฟ้า       มหาพฤฒาราม    บางรัก   10500  
92. มหานิกาย         วัดม่วงแค       บางรัก    บางรัก   10500  
93. มหานิกาย         วัดสวนพลู       บางรัก    บางรัก   10500  
94. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดยานนาวา    / วัดคอกกระบือ    ยานนาวา    สาทร   10120  
95. มหานิกาย         วัดบรมสถล    / วัดดอน    ยานนาวา    สาทร   10120  
96. มหานิกาย         วัดสุทธิวราราม       ยานนาวา    สาทร   10120  
97. มหานิกาย         วัดลุ่มเจริญศรัทธา       ยานนาวา    สาทร   10120  
98. มหานิกาย         วัดดอกไม้       บางโพงพาง    ยานนาวา   10120  
99. มหานิกาย         วัดช่องนนทรี       ช่องนนทรี    ยานนาวา   10120  
100. มหานิกาย         วัดคลองใหม่       ช่องนนทรี    ยานนาวา   10120  
101. มหานิกาย         วัดคลองภูมิ          ยานนาวา   10120  
102. มหานิกาย         วัดปริวาศ    วัดปริวาส    บางโพงพาง    ยานนาวา   10120  
103. มหานิกาย         วัดด่าน       บางโพงพาง    ยานนาวา   10120  
104. มหานิกาย         วัดช่องลม       ช่องนนทรี    ยานนาวา   10120  
105. มหานิกาย         วัดทองบน       บางโพงพาง    ยานนาวา   10120  
106. จีนนิกาย         วัดโพธิ์แมนคุณาราม       ช่องนนทรี    ยานนาวา   10120  
107. มหานิกาย         วัดวรจรรยาวาส       วัดพระยาไกร    บางคอแหลม   10120  
108. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดราชสิงขร    / วัดลาด    วัดพระยาไกร    บางคอแหลม   10120  
109. มหานิกาย         วัดลาดบัวขาว       บางคอแหลม    บางคอแหลม   10120  
110. มหานิกาย         วัดจันทร์ใน       บางโคล่    บางคอแหลม   10120  
111. มหานิกาย         วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง       บางคอแหลม    บางคอแหลม   10120  
112. มหานิกาย         วัดไผ่เงินโชตนาราม    / วัดไผ่ล้อม    บางโคล่    บางคอแหลม   10120  
113. มหานิกาย         วัดไทร       บางโคล่    บางคอแหลม   10120  
114. มหานิกาย         วัดเรืองยศสุทธาราม       บางโคล่    บางคอแหลม   10120  
115. มหานิกาย         วัดบางโคล่นอก       บางโคล่    บางคอแหลม   10120  
116. มหานิกาย         วัดจันทร์นอก       บางโคล่    บางคอแหลม   10120  
117. มหานิกาย         วัดคลองเตยนอก       คลองเตย    คลองเตย   10110  
118. มหานิกาย         วัดคลองเตยใน       คลองเตย    คลองเตย   10110  
119. มหานิกาย         วัดสะพาน       พระโขนง    คลองเตย   10260   ปณ.ใช้ต่างเขต
120. ธรรมยุต         วัดธาตุทอง       พระโขนงเหนือ    วัฒนา   10260   ปณ.ใช้ต่างเขต
121. มหานิกาย         วัดภาษี       คลองตันเหนือ    วัฒนา   10110  
122. ธรรมยุต         วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร    ...นนท์วิหาร    บางจาก    พระโขนง   10260  
123. มหานิกาย         วัดบุญรอดธรรมาราม       บางจาก    พระโขนง   10260  
124. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดวชิรธรรมสาธิต    ...วรวิหาร    บางจาก    พระโขนง   10260  
125. มหานิกาย         วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม    / วัดโคก    บางจาก    พระโขนง   10260  
126. ธรรมยุต         วัดผ่องพลอยวิริยาราม       บางนา    บางนา   10260  
127. มหานิกาย         วัดบางนานอก       บางนา    บางนา   10260  
128. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดบางนาใน       บางนา    บางนา   10260  
129. มหานิกาย         วัดศรีเอี่ยม       บางนา    บางนา   10260  
130. มหานิกาย         วัดกระทุ่ม       ประเวศ    ประเวศ   10250  
131. มหานิกาย         วัดทุ่งลานนา       ดอกไม้    ประเวศ   10250  
132. มหานิกาย         วัดทุ่งเศรษฐี       ดอกไม้    ประเวศ   10250  
133. มหานิกาย         วัดตะกล่ำ       หนองบอน    ประเวศ   10250  
134. ธรรมยุต         วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม       ประเวศ    ประเวศ   10250  
135. ธรรมยุต         วัดคุณแม่จันทร์       ประเวศ    ประเวศ   10250  
136. มหานิกาย         วัดยาง       สวนหลวง    สวนหลวง   10250  
137. มหานิกาย         วัดปากบ่อ       พระโขนง    สวนหลวง   10250   ข้อมูลเดิมอยู่เขตคลองเตย
138. มหานิกาย         วัดมหาบุศย์       สวนหลวง    สวนหลวง   10250  
139. มหานิกาย         วัดต้นไทรย์       พระโขนง    สวนหลวง   10250   ข้อมูลเดิมอยู่เขตคลองเตย
140. มหานิกาย         วัดทองใน       สวนหลวง    สวนหลวง   10250  
141. มหานิกาย         วัดบ้านทุ่ง    / วัดทุ่งเสรี    สวนหลวง    สวนหลวง   10250  
142. มหานิกาย         วัดขจรศิริ    / วัดขอม    พระโขนง    สวนหลวง   10250   ข้อมูลเดิมอยู่เขตคลองเตย
143. มหานิกาย         วัดใต้       พระโขนง    สวนหลวง   10250   ข้อมูลเดิมอยู่เขตคลองเตย
144. มหานิกาย         วัดลาดบัวขาว       สะพานสูง    สะพานสูง   10250   ปณ.ใช้ต่างเขต
145. มหานิกาย         วัดพระไกรสีห์    วัดพระไกรสีห์ (น้อย)    หัวหมาก    บางกะปิ   10240  
146. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดเทพลีลา       หัวหมาก    บางกะปิ   10240  
147. มหานิกาย         วัดจันทวงศาราม    / วัดกลาง    คลองจั่น    บางกะปิ   10240  
148. มหานิกาย         วัดศรีบุญเรือง       หัวหมาก    บางกะปิ   10240  
149. มหานิกาย         วัดบึงทองหลาง       วังทองหลาง    บางกะปิ   10240   ข้อมูลเดิมอยู่เขตวังทองหลาง
150. มหานิกาย         วัดสามัคคีธรรม       วังทองหลาง    วังทองหลาง   10310  
151. มหานิกาย         วัดนวลจันทร์       คลองกุ่ม    บึงกุ่ม   10240  
152. มหานิกาย         วัดสุวรรณประสิทธิ์       คลองกุ่ม    บึงกุ่ม   10240  
153. มหานิกาย         วัดบางเตย       คลองกุ่ม    บึงกุ่ม   10240  
154. มหานิกาย         วัดพิชัย       คลองกุ่ม    บึงกุ่ม   10240  
155. มหานิกาย         วัดลาดพร้าว       ลาดพร้าว    ลาดพร้าว   10230  
156. มหานิกาย         วัดลาดปลาเค้า       จรเข้บัว    ลาดพร้าว   10230  
157. มหานิกาย         วัดสาครสุ่นประชาสรรค์       ลาดพร้าว    ลาดพร้าว   10230  
158. ธรรมยุต         วัดสิริกมลาวาส       ลาดพร้าว    ลาดพร้าว   10230  
159. มหานิกาย         วัดเทวสุนทร    / วัดสุนทริการาม    ลาดยาว    จตุจักร   10900  
160. มหานิกาย         วัดเสมียนนารี    / วัดแคราย    ลาดยาว    จตุจักร   10900  
161. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดหลักสี่       ตลาดบางเขน    หลักสี่   10210  
162. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดดอนเมือง       สีกัน    ดอนเมือง   10210  
163. มหานิกาย         วัดคลองบ้านใหม่       สีกัน    ดอนเมือง   10210  
164. มหานิกาย         วัดสีกัน    / วัดพุทธสยาม    สีกัน    ดอนเมือง   10210  
165. มหานิกาย         วัดพรหมรังษี       สีกัน    ดอนเมือง   10210  
166. มหานิกาย         วัดเทพนิมิตต์       สีกัน    ดอนเมือง   10210  
167. มหานิกาย         วัดเวฬุวนาราม    / วัดไผ่เขียว    สีกัน    ดอนเมือง   10210  
168. มหานิกาย         วัดสายอำพันธ์เอมสาร       สีกัน    ดอนเมือง   10210  
169. ธรรมยุต   เอก    วรมหาวิหาร    วัดพระศรีมหาธาตุ       อนุสาวรีย์    บางเขน   10220  
170. มหานิกาย         วัดบางบัว       อนุสาวรีย์    บางเขน   10220  
171. มหานิกาย         วัดไตรรัตนาราม    / วัดสามขา    อนุสาวรีย์    บางเขน   10220  
172. มหานิกาย         วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต       ท่าแร้ง    บางเขน   10220  
173. มหานิกาย         วัดราษฎร์นิยมธรรม    / วัดหนองผักชี    คลองถนน    สายไหม   10220  
174. มหานิกาย         วัดเจริญธรรมาราม       สายไหม    สายไหม   10220  
175. มหานิกาย         วัดอมราวราราม    / วัดวิปัสสนา    คลองถนน    สายไหม   10220  
176. มหานิกาย         วัดหนองใหญ่       สายไหม    สายไหม   10220  
177. มหานิกาย         วัดโคกจ้าหล่า       ออเงิน    สายไหม   10220  
178. มหานิกาย         วัดพรพระร่วงประสิทธิ์       ออเงิน    สายไหม   10220  
179. มหานิกาย         วัดอยู่ดีบำรุงธรรม    / วัดออเงิน    ออเงิน    สายไหม   10220  
180. มหานิกาย         วัดเกาะสุวรรณาราม       คลองถนน    สายไหม   10220  
181. มหานิกาย         ที่พักสงฆ์พุทธยาณวิสุทธิ์          สายไหม   10220  
182. มหานิกาย         ที่พักสงฆ์ปรคนธรรพ์          สายไหม   10220  
183. มหานิกาย         วัดคลองครุ    / วัดปัฐวิกรณ์    คันนายาว    คันนายาว   10230  
184. มหานิกาย         วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม    / วัดบางชัน    คันนายาว    คันนายาว   10230  
185. มหานิกาย         วัดบุญศรีมุนีกรณ์       คลองกุ่ม    คันนายาว   10230   ข้อมูลเดิมอยู่เขตบึงกุ่ม
186. มหานิกาย         วัดคู้บอน       บางชัน    คลองสามวา   10510  
187. มหานิกาย         วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม       ทรายกองดิน    คลองสามวา   10510  
188. มหานิกาย         วัดแป้นทองโสภาราม       สามวาตะวันตก    คลองสามวา   10510  
189. มหานิกาย         วัดพระยาสุเรนทร์       สามวาตะวันตก    คลองสามวา   10510  
190. มหานิกาย         วัดลำกะดาน       สามวาตะวันออก    คลองสามวา   10510  
191. มหานิกาย         วัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรม       สามวาตะวันออก    คลองสามวา   10510  
192. มหานิกาย         วัดสุขใจ       สามวาตะวันออก    คลองสามวา   10510  
193. มหานิกาย         วัดสุทธิสะอาด       สามวาตะวันออก    คลองสามวา   10510  
194. ธรรมยุต         วัดสัมมาชัญญาวาส       บางชัน    คลองสามวา   10510  
195. ธรรมยุต         วัดจินดิตวิหาร    / วัดบึงไผ่    ทรายกองดิน    คลองสามวา   10510  
196. มหานิกาย         วัดแสนสุข       มีนบุรี    มีนบุรี   10510  
197. มหานิกาย         วัดทองสัมฤทธิ์       แสนแสบ    มีนบุรี   10510  
198. มหานิกาย         วัดบำเพ็ญเหนือ       มีนบุรี    มีนบุรี   10510  
199. มหานิกาย         วัดบางเพ็งใต้       มีนบุรี    มีนบุรี   10510  
200. มหานิกาย         วัดใหม่ลำนกแขวก       แสนแสบ    มีนบุรี   10510  
201. มหานิกาย         วัดศรีกุเรชา       แสนแสบ    มีนบุรี   10510  
202. มหานิกาย         วัดบำรุงรื่น       คลองสามประเวศ    ลาดกระบัง   10520  
203. มหานิกาย         วัดปลูกศรัทธา       ลาดกระบัง    ลาดกระบัง   10520  
204. มหานิกาย         วัดลานบุญ       ลาดกระบัง    ลาดกระบัง   10520  
205. มหานิกาย         วัดปากบึง       คลองสองต้นนุ่น    ลาดกระบัง   10520  
206. มหานิกาย         วัดลาดกระบัง       ลาดกระบัง    ลาดกระบัง   10520  
207. มหานิกาย         วัดสังฆราชา       ลาดกระบัง    ลาดกระบัง   10520  
208. มหานิกาย         วัดราชโกษา       ขุมทอง    ลาดกระบัง   10520  
209. มหานิกาย         วัดสุทธาโภชน์       ทับยาว    ลาดกระบัง   10520  
210. มหานิกาย         วัดบึงบัว       ลำปลาทิว    ลาดกระบัง   10520  
211. มหานิกาย         วัดขุมทอง       ขุมทอง    ลาดกระบัง   10520  
212. มหานิกาย         วัดพลมานีย์       ทับยาว    ลาดกระบัง   10520  
213. มหานิกาย         วัดอุทัยธรรมาราม       ลำปลาทิว    ลาดกระบัง   10520  
214. ธรรมยุต         วัดทิพพาวาส       ลำปลาทิว    ลาดกระบัง   10520  
215. มหานิกาย         วัดหนองจอก       กระทุ่มราย    หนองจอก   10530  
216. มหานิกาย         วัดใหม่เจริญราษฎร์       คลองสิบสอง    หนองจอก   10530  
217. มหานิกาย         วัดแสนเกษม       คลองสิบสอง    หนองจอก   10530  
218. มหานิกาย         วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์    / วัดพระยาปลา    คลองสิบสอง    หนองจอก   10530  
219. มหานิกาย         วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม       โคกแฝด    หนองจอก   10530  
220. มหานิกาย         วัดสามง่าม       คู้ฝั่งเหนือ    หนองจอก   10530  
221. มหานิกาย         วัดสีชมพู       คลองสิบ    หนองจอก   10530  
222. มหานิกาย         วัดกระทุ่มราย       กระทุ่มราย    หนองจอก   10530  
223. มหานิกาย         วัดประยงค์กิตติวนาราม       คลองสิบสอง    หนองจอก   10530  
224. มหานิกาย         วัดลำต้อยติ่ง       ลำต้อยติ่ง    หนองจอก   10530  
225. มหานิกาย         วัดอู่ตะเภา       ลำผักชี    หนองจอก   10530  
226. มหานิกาย         วัดใหม่กระทุ่มล้ม       ลำต้อยติ่ง    หนองจอก   10530  
227. มหานิกาย         วัดราษฎร์บำรุง       ลำต้อยติ่ง    หนองจอก   10530  
228. มหานิกาย         วัดลำวังคาสุทธาวาส       ลำต้อยติ่ง    หนองจอก   10530  
229. มหานิกาย         วัดลำพะอง       ลำผักชี    หนองจอก   10530  
230. ธรรมยุต         วัดเจียระดับ       ลำผักชี    หนองจอก   10530  
231. ธรรมยุต         วัดลำผักชี       ลำผักชี    หนองจอก   10530  
232. ธรรมยุต   ตรี    วรวิหาร    วัดบุปผาราม    / วัดดอกไม้    วัดกัลยาณ์    ธนบุรี   10600  
233. มหานิกาย   โท    วรมหาวิหาร    วัดกัลยาณมิตร    ... วรมหาวิหาร    วัดกัลยาณ์    ธนบุรี   10600  
234. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดหิรัญรูจี    / วัดน้อย    หิรัญรูจี    ธนบุรี   10600  
235. มหานิกาย         วัดใหญ่ศรีสุพรรณ       หิรัญรูจี    ธนบุรี   10600  
236. มหานิกาย         วัดบางไส้ไก่       หิรัญรูจี    ธนบุรี   10600  
237. มหานิกาย         วัดประดิษฐาราม    / วัดมอญ    หิรัญรูจี    ธนบุรี   10600  
238. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดเวฬุราชิณ    / วัดใหม่ท้องคุ้ง    บางยี่เรือ    ธนบุรี   10600  
239. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม       บางยี่เรือ    ธนบุรี   10600  
240. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดอินทาราม    ...วรวิหาร / วัดบางยี่เรือใต้    บางยี่เรือ    ธนบุรี   10600  
241. มหานิกาย   โท    วรวิหาร    วัดประยุรวงศาวาส       วัดกัลยาณ์    ธนบุรี   10600  
242. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดจันทาราม    ...วรวิหาร / วัดบางยี่เรือกลาง    บางยี่เรือ    ธนบุรี   10600  
243. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดราชคฤห์    / วัดมอญ    บางยี่เรือ    ธนบุรี   10600  
244. มหานิกาย         วัดบางน้ำชน       บุคคโล    ธนบุรี   10600  
245. มหานิกาย         วัดกระจับพินิจ       บุคคโล    ธนบุรี   10600  
246. มหานิกาย         วัดกลางดาวคนอง    ...คะนอง    บุคคโล    ธนบุรี   10600  
247. มหานิกาย         วัดดาวคนอง    ...คะนอง    บุคคโล    ธนบุรี   10600  
248. มหานิกาย         วัดบุคคโล       บุคคโล    ธนบุรี   10600  
249. มหานิกาย         วัดราชวรินทร์       บุคคโล    ธนบุรี   10600  
250. มหานิกาย         วัดสันติธรรมาราม       บุคคโล    ธนบุรี   10600  
251. มหานิกาย         วัดสุทธาวาส    / วัดใหม่ตาสุต    บุคคโล    ธนบุรี   10600  
252. มหานิกาย         วัดกันตทาราราม       ตลาดพลู    ธนบุรี   10600  
253. มหานิกาย         วัดบางสะแกใน       ตลาดพลู    ธนบุรี   10600  
254. มหานิกาย         วัดบางสะแกนอก       ตลาดพลู    ธนบุรี   10600  
255. มหานิกาย         วัดใหม่ยายนุ้ย       ตลาดพลู    ธนบุรี   10600  
256. มหานิกาย         วัดวรามาตยภัณฑสาราราม    / วัดขุนจันทร์    ตลาดพลู    ธนบุรี   10600  
257. มหานิกาย   โท    วรวิหาร    วัดอนงคาราม    / วัดน้อยขำแถม    สมเด็จเจ้าพระยา    คลองสาน   10600  
258. มหานิกาย   โท    วรวิหาร    วัดพิชยญาติการาม       สมเด็จเจ้าพระยา    คลองสาน   10600  
259. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดทองธรรมชาติ    / วัดทองบน    คลองสาน    คลองสาน   10600  
260. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดทองนพคุณ    / วัดทองล่าง    คลองสาน    คลองสาน   10600  
261. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดเศวตฉัตร       บางลำภูล่าง    คลองสาน   10600  
262. มหานิกาย         วัดทองเพลง       คลองต้นไทร    คลองสาน   10600  
263. มหานิกาย         วัดสุวรรณ       คลองต้นไทร    คลองสาน   10600  
264. มหานิกาย         วัดสุทธาราม       บางลำภูล่าง    คลองสาน   10600  
265. มหานิกาย         วัดสารอด       ราษฎร์บูรณะ    ราษฎร์บูรณะ   10140  
266. มหานิกาย         วัดเกียรติประดิษฐ์       บางปะกอก    ราษฎร์บูรณะ   10140  
267. มหานิกาย         วัดแจงร้อน       ราษฎร์บูรณะ    ราษฎร์บูรณะ   10140  
268. มหานิกาย         วัดบางปะกอก       บางปะกอก    ราษฎร์บูรณะ   10140  
269. มหานิกาย         วัดประเสริฐสุทธาวาส       บางปะกอก    ราษฎร์บูรณะ   10140  
270. มหานิกาย         วัดราษฎร์บูรณะ       บางปะกอก    ราษฎร์บูรณะ   10140  
271. มหานิกาย         วัดสน       ราษฎร์บูรณะ    ราษฎร์บูรณะ   10140  
272. มหานิกาย         วัดทุ่งครุ       ทุ่งครุ    ทุ่งครุ   10140  
273. มหานิกาย         วัดหลวงพ่อโอภาสี       บางมด    ทุ่งครุ   10140  
274. มหานิกาย         วัดบางมดโสธราราม    / วัดกลางนา    บางมด    ทุ่งครุ   10140  
275. ธรรมยุต         วัดพุทธบูชา       บางมด    ทุ่งครุ   10140  
276. มหานิกาย         วัดบางบอน       บางบอน    บางบอน   10150  
277. มหานิกาย         วัดนินสุขาราม       บางบอน    บางบอน   10150  
278. มหานิกาย         วัดวิสุทธารัตนาราม          บางบอน   10150   เป็นวัดร้าง
279. มหานิกาย         วัดเลา       ท่าข้าม    บางขุนเทียน   10150  
280. มหานิกาย         วัดแสมดำ       แสมดำ    บางขุนเทียน   10150  
281. มหานิกาย         วัดพรหมรังษี       แสมดำ    บางขุนเทียน   10150  
282. มหานิกาย         วัดสะแกงาม       แสมดำ    บางขุนเทียน   10150  
283. มหานิกาย         วัดบางกระดี่       แสมดำ    บางขุนเทียน   10150  
284. มหานิกาย         วัดกำแพง       แสมดำ    บางขุนเทียน   10150  
285. มหานิกาย         วัดสุธรรมวดี       แสมดำ    บางขุนเทียน   10150  
286. มหานิกาย         วัดหัวกระบือ    วัดศรีษะกระบือ    ท่าข้าม    บางขุนเทียน   10150  
287. มหานิกาย         วัดประชาบำรุง       ท่าข้าม    บางขุนเทียน   10150  
288. มหานิกาย         วัดปทีปพลีผล       ท่าข้าม    บางขุนเทียน   10150  
289. มหานิกาย         วัดธรรมคุณาราม       ท่าข้าม    บางขุนเทียน   10150  
290. มหานิกาย         วัดบัวผัน       ท่าข้าม    บางขุนเทียน   10150  
291. มหานิกาย         วัดแทนวันดีสุขาราม       แสมดำ    บางขุนเทียน   10150  
292. ธรรมยุต         วัดท่าข้าม       ท่าข้าม    บางขุนเทียน   10150  
293. มหานิกาย         วัดโพธิ์พุฒตาล          บางขุนเทียน   10150  
294. มหานิกาย         สำนักปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข          บางขุนเทียน   10150  
295. มหานิกาย   เอก    ราชวรวิหาร    วัดราชโอรสาราม    / วัดจอมทอง    บางค้อ    จอมทอง   10150  
296. มหานิกาย   ตรี    ราชวรวิหาร    วัดหนัง       บางค้อ    จอมทอง   10150  
297. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดนางนอง       บางค้อ    จอมทอง   10150  
298. มหานิกาย         วัดศาลาครืน       บางค้อ    จอมทอง   10150  
299. มหานิกาย         วัดมงคลวราราม    / วัดมะเกลือ    บางค้อ    จอมทอง   10150  
300. มหานิกาย         วัดบางประทุนนอก       บางขุนเทียน    จอมทอง   10150  
301. มหานิกาย         วัดแก้วไพฑูรย์       บางขุนเทียน    จอมทอง   10150  
302. มหานิกาย         วัดสิงห์       บางขุนเทียน    จอมทอง   10150  
303. มหานิกาย         วัดไทร       บางขุนเทียน    จอมทอง   10150  
304. มหานิกาย         วัดบางขุนเทียนนอก       จอมทอง    จอมทอง   10150  
305. มหานิกาย         วัดบางขุนเทียนใน       จอมทอง    จอมทอง   10150  
306. มหานิกาย         วัดบางขุนเทียนกลาง       จอมทอง    จอมทอง   10150  
307. มหานิกาย         วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง    วัดนาคนิมิตร    จอมทอง    จอมทอง   10150  
308. มหานิกาย         วัดสีสุก       บางมด    จอมทอง   10150  
309. มหานิกาย         วัดกก       ท่าข้าม    จอมทอง   10150   ข้อมูลเดิมอยู่เขตบางขุนเทียน
310. มหานิกาย         วัดโพธิ์แก้ว       จอมทอง    จอมทอง   10150  
311. มหานิกาย         วัดยายร่ม       บางมด    จอมทอง   10150  
312. มหานิกาย         วัดโพธิทอง    วัดโพธิ์ทอง    บางมด    จอมทอง   10150  
313. มหานิกาย   เอก    ราชวรมหาวิหาร    วัดอรุณราชวราราม    / วัดแจ้ง    วัดอรุณ    บางกอกใหญ่   10600  
314. มหานิกาย   โท    ราชวรวิหาร    วัดราชสิทธาราม    / วัดพลับ    วัดอรุณ    บางกอกใหญ่   10600  
315. มหานิกาย   โท    ราชวรวิหาร    วัดหงส์รัตนาราม    / วัดเจ้าขรัวหงษ์    วัดอรุณ    บางกอกใหญ่   10600  
316. มหานิกาย   โท    ราชวรวิหาร    วัดโมลีโลกยาราม    / วัดท้ายตลาด    วัดอรุณ    บางกอกใหญ่   10600  
317. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดสังข์กระจาย       วัดท่าพระ    บางกอกใหญ่   10600  
318. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดนาคกลาง    / วัดกลาง    วัดอรุณ    บางกอกใหญ่   10600  
319. ธรรมยุต   ตรี    วรวิหาร    วัดเครือวัลย์    ...วรวิหาร    วัดอรุณ    บางกอกใหญ่   10600  
320. มหานิกาย         วัดใหม่พิเรนทร์       วัดอรุณ    บางกอกใหญ่   10600  
321. มหานิกาย         วัดดีดวด       วัดท่าพระ    บางกอกใหญ่   10600  
322. มหานิกาย         วัดท่าพระ    / วัดเกาะ    วัดท่าพระ    บางกอกใหญ่   10600  
323. มหานิกาย         วัดประดู่ฉิมพลี       วัดท่าพระ    บางกอกใหญ่   10600  
324. มหานิกาย         วัดเจ้ามูล       วัดท่าพระ    บางกอกใหญ่   10600  
325. มหานิกาย         วัดประดู่ในทรงธรรม       วัดท่าพระ    บางกอกใหญ่   10600  
326. มหานิกาย   โท    ราชวรวิหาร    วัดสุวรรณาราม    / วัดทอง    ศิริราช    บางกอกน้อย   10700  
327. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดดุสิดาราม    / วัดเสาประโคน    อรุณอมรินทร์    บางกอกน้อย   10700  
328. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดอมรินทราราม    / วัดบางหว้าน้อย    ศิริราช    บางกอกน้อย   10700  
329. มหานิกาย   โท    วรมหาวิหาร    วัดระฆังโฆสิตาราม    / วัดบางหว้าใหญ่    ศิริราช    บางกอกน้อย   10700  
330. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดพระยาทำ    / วัดนาค    บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
331. มหานิกาย         วัดวิเศษการ       ศิริราช    บางกอกน้อย   10700  
332. มหานิกาย         วัดสุทธาวาส       บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
333. มหานิกาย         วัดอมรทายิการาม    / วัดใหม่ยายมอญ    บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
334. มหานิกาย         วัดฉิมทายกาวาส       ศิริราช    บางกอกน้อย   10700  
335. มหานิกาย         วัดสีหไกรสร       บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
336. มหานิกาย         วัดละครทำ    วัดลครทำ    บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
337. มหานิกาย         วัดดงมูลเหล็ก       บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
338. มหานิกาย         วัดยางสุทธาราม       บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
339. มหานิกาย         วัดอัมพวา       บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
340. มหานิกาย         วัดครุฑ       บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
341. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดชิโนรสาราม       บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
342. มหานิกาย         วัดปฐมบุตรอิศราราม       อรุณอมรินทร์    บางกอกน้อย   10700  
343. มหานิกาย         วัดบางบำหรุ       อรุณอมรินทร์    บางกอกน้อย   10700  
344. มหานิกาย         วัดโพธิ์เรียง       บ้านช่างหล่อ    บางกอกน้อย   10700  
345. มหานิกาย         วัดรวกสุทธาราม       บางขุนศรี    บางกอกน้อย   10700  
346. มหานิกาย         วัดบางเสาธง       บางขุนศรี    บางกอกน้อย   10700  
347. มหานิกาย         วัดเพลงวิปัสสนา       บางขุนศรี    บางกอกน้อย   10700  
348. มหานิกาย         วัดมะลิ       บางขุนศรี    บางกอกน้อย   10700  
349. มหานิกาย         วัดไชยทิศ       บางขุนนนท์    บางกอกน้อย   10700  
350. มหานิกาย         วัดใหม่    วัดใหม่ (ยายแป้น)    บางขุนนนท์    บางกอกน้อย   10700  
351. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดศรีสุดาราม    / วัดชีผ้าขาว    บางขุนนนท์    บางกอกน้อย   10700  
352. มหานิกาย         วัดบางขุนนนท์       บางขุนนนท์    บางกอกน้อย   10700  
353. มหานิกาย         วัดเจ้าอาม       บางขุนนนท์    บางกอกน้อย   10700  
354. มหานิกาย         วัดภาวนาภิรตาราม       บางขุนนนท์    บางกอกน้อย   10700  
355. มหานิกาย         วัดนายโรง       อรุณอมรินทร์    บางกอกน้อย   10700  
356. มหานิกาย         วัดสุวรรณคีรี    / วัดขี้เหล็ก    อรุณอมรินทร์    บางกอกน้อย   10700  
357. ธรรมยุต         วัดเชิงเลน       บางขุนศรี    บางกอกน้อย   10700  
358. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดคฤหบดี       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
359. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดดาวดึงษาราม    / วัดดาวดึงษ์    บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
360. มหานิกาย         วัดพระยาศิริไอยสวรรค์       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
361. มหานิกาย         วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
362. มหานิกาย         วัดบางยี่ขัน       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
363. มหานิกาย         วัดอมรคีรี       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
364. มหานิกาย         วัดรวกบางบำหรุ       บางบำหรุ    บางพลัด   10700  
365. มหานิกาย         วัดน้อยนางหงษ์       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
366. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดภคินีนาถ    / วัดบางจาก    บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
367. มหานิกาย         วัดใหม่เทพนิมิตร       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
368. มหานิกาย         วัดสิงห์       บางพลัด    บางพลัด   10700  
369. มหานิกาย         วัดเปาโรหิตย์       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
370. มหานิกาย         วัดภาณุรังษี       บางพลัด    บางพลัด   10700  
371. มหานิกาย         วัดเทพนารี       บางพลัด    บางพลัด   10700  
372. มหานิกาย         วัดเทพากร       บางพลัด    บางพลัด   10700  
373. มหานิกาย         วัดบางพลัด       บางพลัด    บางพลัด   10700  
374. มหานิกาย         วัดทอง       บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
375. มหานิกาย         วัดเพลง       บางพลัด    บางพลัด   10700  
376. มหานิกาย         วัดฉัตรแก้วจงกลณี       บางอ้อ    บางพลัด   10700  
377. มหานิกาย         วัดวิมุตยาราม       บางอ้อ    บางพลัด   10700  
378. ธรรมยุต   ตรี    ราชวรวิหาร    วัดบวรมงคล    / วัดลิงขบ    บางยี่ขัน    บางพลัด   10700  
379. ธรรมยุต         วัดสามัคคีสุทธาวาส       บางอ้อ    บางพลัด   10700  
380. ธรรมยุต   ตรี    สามัญ    วัดอาวุธวิกสิตาราม       บางพลัด    บางพลัด   10700  
381. มหานิกาย   โท    ราชวรวิหาร    วัดชัยพฤกษมาลา    / วัดไชยพฤกษ์    ตลิ่งชัน    ตลิ่งชัน   10170  
382. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดกาญจนสิงหาสน์    / วัดทอง    คลองชักพระ    ตลิ่งชัน   10170  
383. มหานิกาย   ตรี    ราชวรวิหาร    วัดรัชฎาธิษฐาน    / วัดเงิน    คลองชักพระ    ตลิ่งชัน   10170  
384. มหานิกาย         วัดประสาท       บางพรม    ตลิ่งชัน   10170  
385. มหานิกาย         วัดแก้ว       บางพรม    ตลิ่งชัน   10170  
386. มหานิกาย         วัดอินทราวาส       บางระมาด    ตลิ่งชัน   10170  
387. มหานิกาย         วัดเทพพล       บางพรม    ตลิ่งชัน   10170  
388. มหานิกาย         วัดศิริวัฒนาราม       บางพรม    ตลิ่งชัน   10170  
389. มหานิกาย         วัดปากน้ำฝั่งเหนือ       คลองชักพระ    ตลิ่งชัน   10170  
390. มหานิกาย         วัดเกาะ       บางเชือกหนัง    ตลิ่งชัน   10170  
391. มหานิกาย         วัดทอง    วัดทอง (บางเชือกหนัง)    บางเชือกหนัง    ตลิ่งชัน   10170  
392. มหานิกาย         วัดพิกุล       บางเชือกหนัง    ตลิ่งชัน   10170  
393. มหานิกาย         วัดกระโจมทอง       บางพรม    ตลิ่งชัน   10170  
394. มหานิกาย         วัดเพลง    วัดเพลง (กลางสวน)    บางพรม    ตลิ่งชัน   10170  
395. มหานิกาย         วัดสะพาน       บางพรม    ตลิ่งชัน   10170  
396. มหานิกาย         วัดโพธิ์       บางระมาด    ตลิ่งชัน   10170  
397. มหานิกาย         วัดมะกอก       บางระมาด    ตลิ่งชัน   10170  
398. มหานิกาย         วัดจำปา       บางระมาด    ตลิ่งชัน   10170  
399. มหานิกาย         วัดพุทธจักรมงคลชยาราม       ฉิมพลี    ตลิ่งชัน   10170  
400. มหานิกาย         วัดกระจัง       ฉิมพลี    ตลิ่งชัน   10170  
401. มหานิกาย         วัดทอง    วัดทอง (แขวงฉิมพลี)    ฉิมพลี    ตลิ่งชัน   10170  
402. มหานิกาย         วัดสมรโกฏิ       ฉิมพลี    ตลิ่งชัน   10170  
403. มหานิกาย         วัดมณฑป       ฉิมพลี    ตลิ่งชัน   10170  
404. มหานิกาย         วัดเรไร       คลองชักพระ    ตลิ่งชัน   10170  
405. มหานิกาย         วัดตลิ่งชัน       คลองชักพระ    ตลิ่งชัน   10170  
406. มหานิกาย         วัดช่างเหล็ก       คลองชักพระ    ตลิ่งชัน   10170  
407. มหานิกาย         วัดนครป่าหมาก       ตลิ่งชัน    ตลิ่งชัน   10170  
408. มหานิกาย         วัดไก่เตี้ย       ตลิ่งชัน    ตลิ่งชัน   10170  
409. มหานิกาย         วัดน้อยใน       ตลิ่งชัน    ตลิ่งชัน   10170  
410. มหานิกาย         วัดตะเข้ (โคกพระเถร)       บางระมาด    ตลิ่งชัน   10170  
411. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดปากน้ำ       ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
412. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดนวลนรดิศ    ...วรวิหาร / วัดมะกอก    ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
413. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดอัปสรสวรรค์    / วัดหมู    ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
414. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดนางชี       ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
415. มหานิกาย   ตรี    วรวิหาร    วัดคูหาสวรรค์    / วัดศาลาสี่หน้า    คูหาสวรรค์    ภาษีเจริญ   10160  
416. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดนิมมานรดี    วัดนิมานรดี    บางหว้า    ภาษีเจริญ   10160  
417. มหานิกาย         วัดนาคปรก       ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
418. มหานิกาย         วัดทองศาลางาม       ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
419. มหานิกาย         วัดยางบางจาก    วัดยาง (บางจาก)    คูหาสวรรค์    ภาษีเจริญ   10160  
420. มหานิกาย         วัดกำแพง    วัดกำแพงบางจาก    ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
421. มหานิกาย         วัดประดู่บางจาก       ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
422. มหานิกาย         วัดบางแวก       คูหาสวรรค์    ภาษีเจริญ   10160  
423. มหานิกาย         วัดวิจิตรการนิมิตร    / วัดหนัง    คูหาสวรรค์    ภาษีเจริญ   10160  
424. มหานิกาย         วัดปากน้ำฝั่งใต้       คูหาสวรรค์    ภาษีเจริญ   10160  
425. มหานิกาย         วัดกำแพง    วัดกำแพง-บางแวก    บางแวก    ภาษีเจริญ   10160  
426. มหานิกาย         วัดชัยฉิมพลี       บางแวก    ภาษีเจริญ   10160  
427. มหานิกาย         วัดจันทร์ประดิษฐาราม       บางด้วน    ภาษีเจริญ   10160  
428. มหานิกาย         วัดมะพร้าวเตี้ย       คลองขวาง    ภาษีเจริญ   10160  
429. มหานิกาย         วัดตะล่อม       คลองขวาง    ภาษีเจริญ   10160  
430. มหานิกาย         วัดโตนด       บางแวก    ภาษีเจริญ   10160  
431. มหานิกาย         วัดตะโน       บางแวก    ภาษีเจริญ   10160  
432. มหานิกาย         วัดนก       คูหาสวรรค์    ภาษีเจริญ   10160  
433. มหานิกาย         วัดโบสถ์อินทรสารเพชร       บางแวก    ภาษีเจริญ   10160  
434. มหานิกาย         วัดโคนอน       บางหว้า    ภาษีเจริญ   10160  
435. มหานิกาย         วัดอ่างแก้ว       บางหว้า    ภาษีเจริญ   10160  
436. มหานิกาย         วัดรางบัว       บางหว้า    ภาษีเจริญ   10160  
437. มหานิกาย         วัดเพลง       ปากคลองภาษีเจริญ    ภาษีเจริญ   10160  
438. มหานิกาย   ตรี    สามัญ    วัดบุณยประดิษฐ์       บางไผ่    บางแค   10160  
439. มหานิกาย         วัดศาลาแดง       บางไผ่    บางแค   10160  
440. มหานิกาย         วัดพรหมสุวรรณสามัคคี       บางไผ่    บางแค   10160  
441. มหานิกาย         วัดม่วง       หลักสอง    บางแค   10160  
442. ธรรมยุต         วัดราษฎร์บำรุง       หลักสอง    บางแค   10160  
443. มหานิกาย         วัดหนองแขม       หนองแขม    หนองแขม   10160  
444. มหานิกาย         วัดศรีนวลธรรมวิมล       หนองแขม    หนองแขม   10160  
445. มหานิกาย         วัดอุดมรังสี       หนองค้างพลู    หนองแขม   10160  
446. มหานิกาย         วัดวงษ์ลาภาราม       หนองค้างพลู    หนองแขม   10160  
447. มหานิกาย         วัดไผ่เลี้ยง       หนองค้างพลู    หนองแขม   10160  
448. มหานิกาย         วัดหลักสาม       หนองแขม    หนองแขม   10160  
449. ธรรมยุต         วัดทองเนียม       หลักสอง    หนองแขม   10160   ข้อมูลเดิมอยู่เขตบางแค
450. มหานิกาย         วัดปุรณาวาส       ศาลาธรรมสพน์    ทวีวัฒนา   10170  
451. มหานิกาย         วัดโกมุทพุทธรังสี       ศาลาธรรมสพน์    ทวีวัฒนา   10170  
452. มหานิกาย         วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส       บางเชือกหนัง    ทวีวัฒนา   10170   ข้อมูลเดิมอยู่เขตตลิ่งชัน
มีสำนักสงฆ์ 2 แห่ง และสำนักปฏิบัติธรรม 1 แห่ง