วันวิสาขบูชา ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)